Raziskovalni programi in projekti

Raziskovanje

Raziskovalni programi in projekti

DOBA Fakulteta spremlja nacionalne razpise in razpise evropskih programov ter kandidira za sredstva, ki sofinancirajo mednarodno povezovanje in poglobljeno razvojno in aplikativno raziskovalno delo na področju dejavnosti fakultete in v povezavi s cilji nacionalnih razvojnih programov.

Aktualni projekti

Ime projekta: VR4Skills – Comprehensive Training Framework for Leaders of Internationalization enhanced by Virtual Reality (VR) in a post-pandemic era
Nosilec projekta: Akademia WSB, Poljska
Partnerstvo: 6 institucij iz 5 držav
Trajanje: 2022-2024
Financer: ERASMUS+
Novica projekta

Ime projekta: FINPOWER - Empowering women in sustainable finance through micro learning
Nosilec projekta: FH Joanneum
Partnerstvo: 7 institucij iz 6 držav
Trajanje: 2022-2024
Financer: ERASMUS+
Novica projekta

Ime projekta: BASE - Blueprint for social economy and proximity skills and advanced
training schemes adaptable to diverse social economy ecosystem in Europe
Nosilec projekta: Mondragon GOI Eskola Politeknikoa Jose Maria Arizmendiarietta 
Partnerstvo: 29 partnerjev
Trajanje: 2022 – 2026
Financer: ERASMUS – LS (razpis: ERASMUS_EDU-2021-PI-ALL-INNO)
Novica projekta

Ime projekta: DIG-AGE+: Digital upskilling of the existing ageing workforce
Nosilec projekta: UCL Limburg, Belgija
Partnerstvo: Belgija, Slovenija, Francija, Poljska, Finska
Trajanje: 2022 – 2024
Financer: Erasmus+ KA220 VET
Novica projekta

Ime projekta: 
Erasmus+, Mobilnost osebja in študentov KA 1
Nosilec projekta: DOBA Fakulteta
Financer: Cmepius
Podstran projekta

Zaključeni projekti

Projekt Program
Developing Employability Skills Through INnovative education using MOOCs for Youth and work seekers (DESTINY) Erasmus+
Joint Online Program for Professional Development in Innovative Management, Leadership and Strategic Communication - Macedonia, Slovenia and Turkey (e-PROFMAN) Erasmus+
Inkubator 4.0 – Družbene pobude za večjo zaposlenost in boljšo prihodnost Javni razpis za spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost 2016–2018

Enhancing Digital Competencies for Business Usage – EnDigiCom
nosilec prijave: Europa-Wirtschaftsschulen GesmbH

Erasmus+

Training for Education, Learning and Leadership towards a new Metropolitan discipline – TellMe
nosilec prijave: Politecnico di Milano

Erasmus+

Raziskovalni projekt Avtonomni inteligentni in prilagodljivi e-učni sistem (AIPES)
Nosilec prijave: Univerza v Mariboru

ARRS
MASTER@HOME (Internationalisation at Home through Online Micro Masters and Virtual Mobility - Turkey, Macedonia, Slovenia, Lithuania) Erasmus+

ARRS raziskovalni CRP projekt: Krepitev digitalnih kompetenc ranljivih skupin za izboljšanje zaposljivosti in višjo dodano vrednost na trgu dela

ARRS

 

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo