Alumni klub

Alumni in kariera

Alumni klub

Študij vedno izberemo z namenom, da bi dosegli svoj karierni cilj, da bi razvili svoje potenciale in povečali konkurenčnost. Kaj pa po diplomi? Zelo hitro se zgodi, da še tako močne študijske vezi zbledijo in še tako veliki talenti ostanejo neopaženi. Izkušnje kažejo, da so danes za uspešno delo posameznika nujni povezovanje, druženje, sodelovanje in izmenjava izkušenj. Zato na DOBA Fakulteti že vrsto let deluje Alumni klub, ki povezuje in združuje diplomante e-študija iz 46 držav sveta.  

DOBA Fakulteta: Poslanstvo Alumni kluba

Poslanstvo Alumni kluba

Alumni klub DOBA med seboj povezuje diplomante pa tudi diplomante in fakulteto na področju izobraževanja, mreženja in nadaljnjega razvoja fakultete. Klub spodbuja člane k pozitivnim spremembam v družbi ter omogoča osebno in strokovno rast diplomantov.

Vizija Alumni kluba

Alumni klub DOBA je dinamična skupnost alumnov, ki gradi pripadnost diplomantov do fakultete in medsebojno povezanost. Usmerjena je v informiranje, vključevanje, razvoj storitev za svoje člane – za njihovo blaginjo in kakovost fakultete.

Ključne naloge Alumni kluba

Komunikacija z diplomanti

Alumni klub spodbuja komunikacijo in med seboj povezuje člane, skrbi za komuniciranje med člani, za mreženje in komunikacijo.

Spodbujanje družbene odgovornosti

Alumni klub spodbuja družbeno odgovorno ravnanje in delovanje s ciljem blaginje družbe.

Povezovanje alumnov s študenti

Alumni klub bo spodbujal trenutne študente, da se vključujejo v aktivnostih kluba in tako spodbujajo vseživljenjsko povezavo.

Sodelovanje pri nadaljnjem razvoju fakultete

Diplomanti sodelujejo tudi pri opravljanju ključnih dejavnosti Dobe – študijski proces, raziskovanje, razvoj in prenova študijskih programov.

Vseživljenjsko izobraževanje

Alumni klub spodbuja organizacijo in usmerja člane k dodatnemu izobraževanju, udeležbi na predavanjih in drugih srečanjih za poslovni in osebni razvoj.  

Promocija dosežkov in uspehov

Alumni klub promovira dosežke diplomantov.

Ambasadorji

Diplomanti Dobe sodelujejo kot ambasadorji pri pridobivanju novih študentov in pri promociji.

 

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli