Mednarodno sodelovanje

DOBA Fakulteta danes

Mednarodno sodelovanje

Mednarodno sodelovanje je del internacionalizacije visokega šolstva, ki je eden osrednjih ciljev in eno glavnih političnih področij bolonjskega procesa in Evropskega visokošolskega prostora (EHEA). Je vir novih idej, izkušenj, spoznanj in skupnega sodelovanja, ki prinašajo dodano vrednost vsem vključenim deležnikom visokošolske skupnosti kot tudi širši družbi in gospodarstvu.

Mobilnost ima ključno vlogo za zagotavljanje kakovosti visokega šolstva, hkrati pa je pomemben dejavnik sodelovanja in izmenjav med visokošolskimi institucijami – tako znotraj EU kot globalno. Poleg mobilnosti so pomemben element tudi projekti in znanstvenoraziskovalno sodelovanje, ki spodbujajo učinkovit prenos znanja in uspešen prenos rezultatov raziskovanja med visokošolskimi institucijami.

 

Mobilnost študentov in učiteljev

Mednarodna mobilnost študentov postaja vedno bolj pomembna in prinaša veliko koristi institucijam kot tudi posameznikom. Za študente je to neprecenljiva izkušnja, ki jim omogoča neposreden stik s predstavniki drugih narodov in kultur.

Več

Projekti

Mednarodni znanstvenoraziskovalni in drugi razvojni programi in projekti na DOBA Fakulteti potekajo v okviru Poslovnega inštituta.

Več

Sodelovanje z institucijami

S tujimi institucijami sodelujemo predvsem pri mednarodnih projektih in izmenjavi učiteljev, v zadnjem letu pa še pri različnih projektih virtualne mobilnosti.

Več

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo