Vodstvo in sodelavci

DOBA Fakulteta danes

Vodstvo in sodelavci

Jasna Dominko Baloh
direktorica Dobe
Jasna Dominko Baloh
02 228 38 60
Rasto Ovin
dekan DOBA Fakultete
red. prof. dr. Rasto Ovin
02 228 38 60
Nina Žugman
asistentka vodstva
Nina Žugman
02 228 38 60
Irena Amič Ravnik
direktorica študijskih programov
Irena Amič Ravnik
02 228 38 60
Peter Baloh
direktor financ in predsednik Upravnega odbora DOBA Fakultete
Peter Baloh
02 228 38 60
Polona Baloh
direktorica tujih trgov in vodja službe za odnose z javnostmi
Polona Baloh
02 228 38 60, 041 257 467
Boris Cizelj
predsednik Akademskega zbora DOBA Fakultete
red. prof. dr. Boris Cizelj
Dina Potočnik
vodja službe za študentske zadeve
Dina Potočnik
02 228 38 90
Stanko Kramberger
vodja informatike
Stanko Kramberger
02 228 38 54
Vesna Kolenc Potočnik
vodja programov
mag. Vesna Kolenc Potočnik
02 228 38 97
Nuša Lazar
vodja programov
mag. Nuša Lazar
02 228 38 57
Zvezdana Strmšek
vodja programov
Zvezdana Strmšek
02 228 38 94
Ksenija Drolc
vodja programov
Ksenija Drolc
02 228 38 62
Sandra Zakrajšek
koordinatorica programa
Sandra Zakrajšek
02 228 38 95
Teja Hižman
akademska svetovalka
Teja Hižman
02 228 38 95
Nina Turčin
mednarodno sodelovanje
Nina Turčin
02 228 38 73
Tatjana Gorjup Hlade
knjižničarka
Tatjana Gorjup Hlade
02 228 38 92
Marko Babič
strokovni sodelavec za študentske zadeve
Marko Babič
02 228 38 53
Valerija Farič
strokovna sodelavka za študentske zadeve
Valerija Farič
Nataša Robič
svetovalka v SSU in BZ
Nataša Robič
022283855
Jure Savinc
Informatik
Jure Savinc
02 228 38 84
Milena Krulik
računovodkinja
Milena Krulik
02 228 28 71
Marina Letonja
docentka
dr. Marina Letonja
Marko Divjak
razvojno raziskovalni sodelavec in visokošolski učitelj
doc. dr. Marko Divjak
02 228 38 56
Tina Vukasović
izredna profesorica
dr. Tina Vukasović
Anita Maček
izredna profesorica
dr. Anita Maček
Andrej Raspor
izredni profesor
dr. Andrej Raspor
Pedja Ašanin Gole
višji predavatelj
Andrej Žižek
visokošolski učitelj
Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo