Konference in simpoziji

Raziskovanje

Konference in simpoziji

Za študente in širšo strokovno javnost organiziramo konference oz. simpozije, na katerih gostimo pomembne strokovnjake in znanstvenike iz Slovenije in tujine.

2023: Umetna inteligenca v visokošolskem izobraževanju: Bomo izkoristili moč tehnologije za izboljšanje učenja in poučevanja?, posvet

V razpravi so udeleženci posveta poudarili pomen poznavanja in razumevanja umetne inteligence, potrebo po hitrejšem odzivanju sistema in oblikovanju novih strateških usmeritev in prepoznavanje potencialov uporabe umetne inteligence. 

Več o posvetu >> 

 

2022: Priložnosti in aktualni izzivi e-izobraževanja v visokem šolstvu; simpozij

Simpozij je strokovni prispevek k aktualni razpravi o spremembah in razvoju različnih pojavnih oblik e-izobraževanja v visokem šolstvu v Sloveniji. Z različnimi strokovnjaki bomo razpravljali o praksah e-izobraževanja, o lekcijah, ki smo jih že usvojili in pomembno prispevajo k dvigu kakovosti visokošolskega izobraževanja.

Več o konferenci >>

 

2022: Sustainable Entrepreneurship – Driver for Growth; mednarodna konferenca

Enajsta mednarodna spletna znanstvena konferenca na temo "Trajnostno podjetništvo - gonilo rasti" bo združila akademike, strokovnjake, predavatelje in študente iz Slovenije in tujine. Razpravljali bomo o novih spoznanjih in praksah, ki bodo zagotavljale blaginjo in uspeh.

Več o konferenci >>

2021: Inovativna pedagogika v online izobraževanju; mednarodni posvet

Namen mednarodnega posveta je predstaviti trende in dobre prakse pedagoškega, tehnološko podprtega inoviranja v visokem šolstvu, ki lahko prispevajo k večji učinkovitosti ustvarjanja znanja in razvoja potrebnih kompetenc za trg dela 21. stoletja. Več o mednarodnem posvetu >>


 

 

2021: International Virtual Event: Global Smart Villages; mednarodni posvet

Na mednarodnem posvetu Globalne pametne vasi smo skupaj z odličnimi sogovorci odgovarjali na ključna vprašanja s področij digitalizacije, trajnostnih modelov in pametnih rešitev za življenje in delo na podeželju, pametnih kmetij, energetike, zelenih usmeritev, mobilnosti in socialnih storitev na podeželju.

 

 

2020: The Future of Global Business and Marketing: How will Smart Companies Deal with Challenges and Opportunities?, mednarodna konferenca

Temeljni namen konference je bil razširiti raziskovalne dosežke, izmenjati izkušnje ter prepoznati ključne probleme, izzive in ovire na področjih marketinga, ekonomije in managementa. Spodbudili smo dialog med gospodarstveniki, podjetniki, raziskovalci in znanstveniki, ki so izmenjali izkušnje in raziskovalne dosežke o inovacijah, trendih in težavah ter spregovorili o praktičnih izzivih, s katerimi se soočajo. Predstavili so rešitve, ki so bile sprejete na področju globalnega marketinga, ekonomije in managementa, ter izpostavili svoje izzive in priložnosti na trgu. Več o konferenci >>
 

2019: Advancing Education: People, Institutions, Technology, mednarodna konferenca

Ob 20-letnici online študija na DOBI smo organizirali mednarodno konferenco, na kateri so ugledni mednarodni eksperti predstavili poglobljen pogled na e-izobraževanje, razmišljali o njegovem pomenu in priložnostih, ki ji ponuja za inoviranje ter odpiranje izobraževanja na pragu četrte industrijske revolucije. Konferenca je nudila odlično priložnost za mreženje tistih, ki so na področju e-izobraževanja že naredili pomembne preboje, kot tistih, ki so pred prvimi koraki in iščejo usmeritve ekspertov s praktičnimi izkušnjami.

 

DOBA Fakulteta:  2018: Turn Innovative Ideas Into Reality, mednarodna konferenca

2018: Turn Innovative Ideas Into Reality, mednarodna konferenca

DOBA Fakulteta Maribor, je v sodelovanju s FH Joanneum, Institute of Banking and Insurance Industry from Graz, Austria, in Fakulteto za management, Univerza na Primorskem organizirala 8. Mednarodno znanstveno konferenco »Turn Innovative Ideas Into Reality«

 

 

 

DOBA Fakulteta: 2017: Pametna mesta – mesta danes in jutri, mednarodna konferenca

2017: Pametna mesta – mesta danes in jutri, mednarodna konferenca.

Povabili smo globalne eksperte, ki so delili najnovejše trende, izzive in rešitve za razvoj pametnih mest in skupnosti. Kar 74 udeležencem iz podjetij, občin, visokošolskih ustanov in različnih medijskih hiš so na osnovi praktičnih rešitev in primerov v svetu razkrili, KAJ je treba spremeniti, KAKO kreirati politike in KAKO uvajati spremembe. Konferenco je odprla Violeta Bulc, dolgoletna visokošolska učiteljica, danes evropska komisarka.

DOBA Fakulteta: 2013: The Future of work and Learning, 11. april. Mednarodni simpozij

2013: The Future of work and Learning, 11. april.

Mednarodni simpozij, ki smo ga organizirali v sodelovanju z mrežo Knowledge Economy Network iz Bruslja, je bil namenjen spodbujanju stalnega dialoga med akademiki in praktiki iz gospodarstva in negospodarstva za oblikovanje smernic za nadaljnji razvoj kompetenc, izobraževalnih vsebin in načinov izvajanja visokošolskih programov, ki jih ponujajo poslovne šole.

2012: Dinamično podjetništvo za rast gospodarstva – Spodbujanje trajnostne rasti za blagostanje in nova delovna mesta

2012: Dinamično podjetništvo za rast gospodarstva – Spodbujanje trajnostne rasti za blagostanje in nova delovna mesta, 7. maj.

Namen konference je bil spodbuditi dialog med gospodarstvom in visokim šolstvom za celovit pristop k oblikovanju takšnih programov in vsebin, ki bodo pomagali podjetnikom, ki vodijo dinamična, hitrorastoča podjetja, da bodo lažje zagotovili dolgoročno vzdržno rast in prehod iz malega podjetja v profesionalno vodeno rastoče podjetje ter pri tem upoštevali dejavnike trajnostnega razvoja.

2011: Biti konkurenčen na svetovnem trgu – Z vseživljenjskim izobraževanjem internacionaliziramo podjetja

2011: Biti konkurenčen na svetovnem trgu – Z vseživljenjskim izobraževanjem internacionaliziramo podjetja, 9. junij.

Namen konference je bil odgovoriti na izzive okolja ter spodbuditi razvoj in vključevanje v programe vseživljenjskega izobraževana s področja internacionalizacije poslovanja, ob tem pa prikazati nekatere možnosti vseživljenjskega izobraževanja za uspešno internacionalizacijo slovenskih podjetij z namenom stalnega vlaganja v znanje, v izpopolnjevanje in učenje za poslovanje s tujino, in to ne le na področju poslovanja, ampak tudi na drugih področjih: pri komuniciranju, znanju jezikov, poznavanju različnih kultur, navad in običajev.

2010: Vloga visokega šolstva pri oblikovanju družbe sodelovanja in ustvarjanja

2010: Vloga visokega šolstva pri oblikovanju družbe sodelovanja in ustvarjanja, 10. junij.

Namen konference je bil prispevati k večjemu zavedanju pomena vloge visokega šolstva za razvoj družbe sodelovanja in ustvarjanja ter vloge pri preoblikovanju družbe v smeri trajnostnega razvoja in dolgoročne, na znanju in modrosti zasnovane mednarodne konkurenčnosti.

DOBA Fakulteta: 2009: Spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti v visokem šolstvu

2009: Spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti v visokem šolstvu, 19. junij.

Namen konference je bil razširjanje informacij o dobrih praksah v visokem šolstvu in tudi na drugih ravneh izobraževanja, ozaveščanje javnosti, spodbujanje razprav o inovativnosti in ustvarjalnosti kot ključnih kompetencah, ki jih morajo razvijati vse ravni izobraževanja.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli