Knjižnica

Raziskovanje

Knjižnica

Splošne informacije

Knjižnica DOBE je aktivna članica sistema COBISS že od leta 2005. Namenjena je študijskim in pedagoškim potrebam študentov in predavateljev, odprta pa je tudi za zunanje uporabnike. Uporabnikom je na voljo več kot 16.000 enot knjižnega in neknjižnega gradiva s področja menedžmenta, izobraževanja, ekonomije in drugih ved.

Temeljno poslanstvo knjižnice je slediti tehnološkim in informacijskim spremembam študijskega procesa in ključnim ciljem:

  • zbiranje, pridobivanje, shranjevanje in posredovanje  gradiva za podporo pedagoškemu procesu,
  • zagotavljanje dostopa do kakovostnega in ustreznega knjižničnega gradiva v tiskani ali e-obliki,
  • podpora, svetovanje in izobraževanje uporabnikov za dvig informacijske pismenosti ter
  • podpora Dobini založniški dejavnosti pri izdaji lastne strokovne e-revije in znanstvenih monografij.

V katalog Dobine knjižnice lahko vstopite TUKAJ.

Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja knjižnice lahko preberete TUKAJ.

Vpis v knjižnico

Študenti DOBA Fakultete ob vpisu postanejo tudi člani knjižnice. Članarina je za študente, zaposlene in visokošolske učitelje brezplačna, ostalim uporabnikom zaračunamo vpisnino po veljavnem CENIKU. >> Cenik storitev DOBA Fakultete

Izposoja, vračanje in podaljšanje gradiva

Knjige ter ostalo gradivo se lahko izposodi na dom ali v čitalnico. Študenti si gradivo naročijo po telefonu ali na kontaktni e-naslov knjiznica@doba.si. Naročeno gradivo se prevzame v knjižnici ali pošlje po pošti, v kolikor je stalni naslov uporabnika v Sloveniji. V tujino knjig ne pošiljamo. Rok izposoje je en mesec, naenkrat se lahko izposodi 6 enot gradiva. V kolikor gradivo, ki je izposojeno, ni rezervirano, se lahko ponovno podaljša za en mesec. Za izposojeno gradivo uporabnik prevzame vso odgovornost v primeru poškodovanja ali izgube. Ob zaključku študija ali izpisu, morajo študenti vrniti vse knjige in poravnati morebitne obveznosti do knjižnice.

Uradne ure knjižnice

Pon., tor., sred., pet: 8.00 - 12.00
Čet: 12.00 - 16.00

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli