Znanstvena dela

Raziskovanje

Znanstvena dela

Predstavljamo vam najbolj odmevna znanstvena dela Dobinih raziskovalcev in visokošolskih učiteljev ter njihove objave v revijah s faktorjem vpliva.

Znanstvena dela 2023

 • LJUBIČIĆ, Kristina, VUKASOVIČ, Tina. Manipulation in the world of marketing = Manipulacije v svetu trženja. Mednarodno inovativno poslovanje : strokovno-znanstvena revija za področje poslovanja in poslovnega izobraževanja. 2023, letn. 15, št. 1, 12 str. ISSN 1855-6175. https://journal.doba.si/OJS/index.php/jimb/article/view/JIBM.2023.15.1.2, DOI: 10.32015/JIBM.2023.15.1.2. [COBISS.SI-ID 158756099]
 • VALČIĆ, Nina, VUKASOVIČ, Tina. Marketinška strategija javnog poduzeća pri uvođenju nove usluge parkiranja = Tržna strategija javnega podjetja ob uvajanju novega parkirnega servisa. Mednarodno inovativno poslovanje : strokovno-znanstvena revija za področje poslovanja in poslovnega izobraževanja. 2023, letn. 15, št. 2, 11 str. ISSN 1855-6175. https://journal.doba.si/OJS/index.php/jimb/article/view/JIBM.2023.15.2.2/316, DOI: 10.32015/JIBM.2023.15.2.2. [COBISS.SI-ID 175121411]
 • JOHNSTON, Cara, HUYSSTEEN, Samantha van, GRAJFONER, Daša. Exploring the effect of a therapy dog in a group for young people experiencing anxiety. Mental health practice. 2023, vol. 26, iss. 1, str. 21-27, tabele. ISSN 2047-895X. Povezava, DOI: 10.7748/mhp.2022.e1629. [COBISS.SI-ID 156908803]
 • PREVOLNIK RUPEL, Valentina, OGOREVC, Marko. EQ-5D-5L value set for Slovenia. PharmacoEconomics. [in press] 2023, 10 str., tabele, graf. prikazi. ISSN 1170-7690. DOI: 10.1007/s40273-023-01280-9. [COBISS.SI-ID 156441603]
 • PREVOLNIK RUPEL, Valentina, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra. Is value-based health care just the latest fad or can it transform the Slovenian health care system? = Je na vrednosti temelječa zdravstvena obravnava modna muha ali lahko omogoči transformacijo slovenskega zdravstvenega sistema?. Zdravstveno varstvo : Slovenian journal of public health. [Tiskana izd.]. 2023, letn. 62, št. 2, str. 55-58. ISSN 0351-0026. DOI: 10.2478/sjph-2023-0008. [COBISS.SI-ID 145730051]
 • FERK SAVEC, Vesna, FLOGIE, Andrej, MARTINC, Urška, FLORJANČIČ, Viktorija, KUKANJA-GABRIJELČIČ, Mojca, ISTENIČ, Andreja, BREJC, Mateja, DIVJAK, Marko, VIČIČ KRABONJA, Maja, SKRBINJEK, Vesna. Blended learning in Slovenian higher education. V: DERMOL, Valerij (ur.). Economic, social and environmental sustainability : the role of technology and political dialogue : proceedings of the MakeLearn, TIIM & PIConf International Conference : Valetta, Malta & Online, 18-20 May 2023. Bangkok; Celje; Lublin; Malta: ToKnowPress, 2023. Str. 553-561, ilustr. MakeLearn series. ISBN 978-961-6914-30-7. ISSN 2820-6797. https://toknowpress.net/ISBN/978-961-6914-30-7/116.pdf. [COBISS.SI-ID 162822659]
 • OČKO, Klemen, VUKASOVIČ, Tina. The role of digital marketing in the tourism industry. V: DERMOL, Valerij (ur.). Economic, social and environmental sustainability : the role of technology and political dialogue : proceedings of the MakeLearn, TIIM & PIConf International Conference : Valetta, Malta & Online, 18-20 May 2023. Bangkok; Celje; Lublin; Malta: ToKnowPress, 2023. Str. 91-98. MakeLearn series. ISBN 978-961-6914-30-7. ISSN 2820-6797. https://toknowpress.net/ISBN/978-961-6914-30-7/17.pdf. [COBISS.SI-ID 162540547]
 • KITAK, Nataša, VUKASOVIČ, Tina. Vpliv na nakupne odločitve potrošnikov s pomočjo marketinga z vplivneži. V: AŠKERC ZADRAVEC, Katarina (ur.). Future challenges of management : proceedings of the 5th Eastern European Conference of Management and Economics (EECME 2023). Ljubljana: Ljubljana School of Business, 2023. Str. 54-68, ilustr. ISBN 978-961-7110-06-7. https://www.vspv.si/uploads/2023_eecme_proceedings.pdf. [COBISS.SI-ID 156398083]
 • GRAJFONER, Daša, BOLTON, Lucy, KE, Guek-Nee. Leadership Across Cultures. V: STRANI, Katerina (ur.), PFEIFFER, Kerstin (ur.). Intercultural issues in the workplace : leadership, communication and trust. Cham: Palgrave Macmillan, 2023. Str. 67–82. ISBN 978-3-031-42320-8. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-42320-8_5, DOI: 10.1007/978-3-031-42320-8_5. [COBISS.SI-ID 180542467]
 • KING, Silvia, GRAJFONER, Daša, BOLTON, Lucy, KE, Guek-Nee. Intercultural coaching. V: STRANI, Katerina (ur.), PFEIFFER, Kerstin (ur.). Intercultural issues in the workplace : leadership, communication and trust. Cham: Palgrave Macmillan, 2023. Str. 83–97. ISBN 978-3-031-42320-8. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-42320-8_6, DOI: 10.1007/978-3-031-42320-8_6. [COBISS.SI-ID 180694019]
 • VUKASOVIČ, Tina, DUVNJAK, Nenad, VALENČAK, Dejan. Menedžment nabave. 1. izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2023. 116 str., ilustr. Zbirka Znanstvene monografije FKPV. ISBN 978-961-6997-18-8. [COBISS.SI-ID 136071427]
 • VADNJAL, Jaka, LETONJA, MarinaPodjetje, družina in prihodnost v družinskem podjetju. Ljubljana: GEA College - Fakulteta za podjetništvo, 2023. 149 str., ilustr. ISBN 978-961-6347-84-6. [COBISS.SI-ID 142961923]
 •  VUKASOVIČ, TinaTrženje - za teorijo in prakso. Harlow: Pearson, cop. 2023. 240 str., ilustr. ISBN 978-1-80006-778-3. [COBISS.SI-ID 149712899]
 • VUKASOVIČ, Tina, PENKO, Tadeja. Upravljanje blagovnih znamk in novih izdelkov. 1. izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2023. 119 str., ilustr. Zbirka Znanstvene monografije FKPV. ISBN 978-961-6997-19-5. [COBISS.SI-ID 138183427]

Znanstvena dela 2022

 • VUKASOVIČ, Tina. Applying model of brand equity in higher education marketing context. Business systems research, ISSN 1847-9375, 2022, vol. 13, no. 1, str. 156-168. https://hrcak.srce.hr/file/410951, https://hrcak.srce.hr/clanak/410951, doi: 10.2478/bsrj-2022-0010. [COBISS.SI-ID 123825923]
 • VUKASOVIČ, Tina, SLUGA, Anita. Creating a marketing mix model for the marketing of medical devices through public procurement. Health marketing quarterly, ISSN 1545-0864, 13 Sep. 2022, vol. 39, iss. 3, str. 1-21, ilustr. https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/07359683.2022.2120758, doi: 10.1080/07359683.2022.2120758. [COBISS.SI-ID 121324547]
 • KREIMEIER, Simone, PREVOLNIK RUPEL, Valentina, et al. EQ-5D-Y value set for Germany. PharmacoEconomics, ISSN 1170-7690, [in press] 2022, 13 str., ilustr., doi: 10.1007/s40273-022-01143-9. [COBISS.SI-ID 108890115]
 • DIVJAK, Marko, PREVOLNIK RUPEL, Valentina. Motivation, learning strategies, and satisfaction of online students: a comparison of low and high achievers. Sodobna pedagogika, ISSN 0038-0474, mar. 2022, letn. 73, št. 1, str. 180-194, ilustr. https://www.sodobna-pedagogika.net/arhiv/nalozi-clanek/?id=2042. [COBISS.SI-ID 104478211]
 • ZRUBKA, Zsombor, PREVOLNIK RUPEL, Valentina, OGOREVC, Marko, et al. Predicting patient-level 3-level version of EQ-5D index scores from a large international database using machine learning and regression methods. Value in health : the journal of the International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research, ISSN 1098-3015, [in press] 2022, 12 str., ilustr., doi: 10.1016/j.jval.2022.01.024. [COBISS.SI-ID 101476867]
 • PREVOLNIK RUPEL, Valentina, MORI-LUKANČIČ, Majda, OGOREVC, Marko. Costs and quality of life in patients with systemic arterial hypertension in Slovenia. Value in health regional issues, ISSN 2212-1102, Jan. 2023, vol. 33, str. 49-55, ilustr. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212109922001662, doi: 10.1016/j.vhri.2022.09.001. [COBISS.SI-ID 126271235]
 • VUKASOVIČ, Tina, SLUGA, Anita. The importance of after-sales activities in the marketing of medical products through public procurement. Ymer, ISSN 0044-0477, Apr. 2022, vol. 21, iss. 4, str. 64-80, ilustr. http://ymerdigital.com/uploads/YMER210408.pdf, doi: 10.37896/YMER21.04/07. [COBISS.SI-ID 104079363]
 • LJUBIČIĆ, Kristina, VUKASOVIČ, Tina. Manipulation in the world of marketing. Ymer, ISSN 0044-0477, Apr. 2022, vol. 21, iss. 4, str. 495-506, ilustr. http://ymerdigital.com/uploads/YMER210476.pdf, doi: 10.37896/YMER21.04/49. [COBISS.SI-ID 106850307]
 • MIHEVC, Matic, ZAVRNIK, Črt, MORI-LUKANČIČ, Majda, VIRTIČ, Tina, PREVOLNIK RUPEL, Valentina, PETEK ŠTER, Marija, KLEMENC-KETIŠ, Zalika, POPLAS-SUSIČ, Tonka. Telemonitoring of elderly with hypertension and type 2 diabetes at the primary care level : protocol for a multicentric randomized controlled pilot study = Telemonitoring starejših bolnikov s hipertenzijo in sladkorno boleznijo tipa 2 na primarni ravni : protokol multicentrične randomizirane kontrolirane pilotne raziskave. Zdravstveno varstvo : Slovenian journal of public health, ISSN 0351-0026. [Tiskana izd.], 2022, letn. 61, št. 4, str. 216-223, ilustr. https://sciendo.com/article/10.2478/sjph-2022-0029, doi: 10.2478/sjph-2022-0029. [COBISS.SI-ID 125299459]
 • PREVOLNIK RUPEL, Valentina, MARUŠIČ, Dorjan. Do you have the spark? = Ali lahko zanetimo iskrico preboja?. Zdravstveno varstvo : Slovenian journal of public health, ISSN 0351-0026. [Tiskana izd.], 2022, letn. 61, št. 2, str. 73-75, doi: 10.2478/sjph-2022-0010. [COBISS.SI-ID 101976067]
 • BREGAR, Lea, DOMINKO-BALOH, Jasna, DIVJAK, Marko. Advancement of online learning at DOBA Business School on the basis of the OOFAT model. V: VÄLJATAGA, Terje (ur.), LAANPERE, Mart (ur.). Shaping the digital transformation of the education ecosystem in Europe : 31st EDEN Annual Conference 2022, Tallinn, Estonia, June 20-22, 2022, Proceedings, (Communications in computer and information science (Internet), ISSN 1865-0937, 1639). Cham, Switzerland: Springer. 2022, str. 22-38, ilustr. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-20518-7_3, https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-20518-7, doi: 10.1007/978-3-031-20518-7_3. [COBISS.SI-ID 128965123]
 • LETONJA, Marina, VILMAN, Zineta, PUVAČA, Milan. Skills needed in family businesses % case study Slovenia and Croatia. V: Business and Management : [peer-reviewed conference proceedings], 12th International Scientific Conference »Business and Management 2022«, May 12 - 13, 2022, Vilnius, Litva, (Business and management, ISSN 2029-4441). Vilna: Vilnius Gediminas Technical University (VILNIUS TECH) Press. 2022, str. 1-13, ilustr. http://bm.vgtu.lt/index.php/verslas/2022/paper/viewFile/760/315, doi: 10.3846/bm.2022.760. [COBISS.SI-ID 109122563]
 • ZAVRNIK, Črt, PREVOLNIK RUPEL, Valentina, STOJNIĆ, Nataša, MORI-LUKANČIČ, Majda, MIHEVC, Matic, VIRTIČ, Tina, KLEMENC-KETIŠ, Zalika, POPLAS-SUSIČ, Tonka. Comprehensive evaluation of type 2 diabetes management at the primary level in Slovenia : lessons for the future. International journal of integrated care, ISSN 1568-4156, 2022, vol. 22, iss. S3, str. 11. https://www.ijic.org/articles/abstract/10.5334/ijic.ICIC22011/, doi: 10.5334/ijic.ICIC22011. [COBISS.SI-ID 129117443]

Znanstvena dela 2021

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli