Spremljanje diplomantov

Alumni in kariera

Spremljanje diplomantov

DOBA Fakulteta je fakulteta, kjer se kakovosti na vseh nivojih lotevamo z odgovornostjo. Eno od področij, ki je zelo pomembno, je tudi presoja kakovosti naših diplomantov, kot jo vidijo in zaznavajo delodajalci. S tem želimo ugotoviti, kako pomembni so za opravljanje dela posamezna znanja in kompetence, ki so jih študenti pridobili med študijem.

V uspešnih podjetjih cenijo nenehen razvoj in izobraževanje zaposlenih. Pri izbiri izobraževalne ponudbe pa so delodajalci seveda pazljivi, saj želijo izbrati najboljše zase in za svoje zaposlene.

Rezultati anketiranja, ki ga opravimo vsako leto, dokazujejo, da smo z ustrezno oblikovanim študijskim programom pri študentih razvijali znanja in kompetence, ki so ključni za uspešno delovanje v poslovnem svetu.

Najviše delodajalci ocenjujejo kompetenci podjetnost in proaktivnost – sposobnost aktivnega delovanja v svojem okolju. Zelo visoko ocenjujejo tudi socialne in osebnostne kompetence – timsko delo, delo v različnih poslovnih okoljih, mreženje ipd. Visoko so ocenili tudi njihovo inovativnost in kreativnost ter vodstvene spretnosti – sprejemanje odgovornosti za delo, zagotavljanje organiziranosti in dodeljevanje odgovornosti drugim. Prav te ocenjujejo nadpovprečno, zato ne preseneča podatek, da je kar 65 % delodajalcev zapisalo, da je njihovemu zaposlenemu diploma prinesla napredovanje, višjo plačo oziroma je bil prerazporejen na delovno mesto, za katero je pridobil izobrazbo. 9 % delodajalcev je zaposlene nagradilo s stimulacijo, 15 % delodajalcev pa je ocenilo, da bo z diplomo delavec ohranil delovno mesto, kar je danes izjemno pomemben podatek.

Delodajalci so nam v anketah napisali tudi nekaj priporočil, katera znanja in kompetence bi morali njihovi zaposleni še okrepiti, da bi bolje opravljali svoje delo. Tudi ti odgovori so dragocen vir podatkov za morebitno spremembo in izboljšanje naših študijskih programov.

Delodajalci o zaposlenih

'Pri zaposlenih smo opazili pozitivnejšo samopodobo, povečano samoiniciativnost, samozavest pri vodenju in pozitivno mišljenje.' Ines Sojer, vodja splošne kadrovske službe, PRIGO, d. o. o.

 

'Prepričani smo, da DOBA Fakulteta s svojim kvalitetnim študijskim programom prispeva k razvoju vsakega študenta, ki zaradi procesa učenja pridobiva strokovnost, osebno rast ter predvsem širino in raznovrstnost vseh pridobljenih znanj z različnih področij.« Milan Kotnik, predsednik sveta invalidov MOM

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo