Dogodki

Kaj se dogaja na fakulteti

DOBA IZZIVOV Odstiranje ozadij in perspektiv #3

»Kadri rešajut vsjo!« (Stalin) – naj se ve, kaj pomeni politično kadrovanje. To je knjiga o slovenski politokraciji, ki vlada na dva načina: z delitvijo plena in z ribarjenjem v kalnem. Politična elita šteje sleherno strokovno avtonomijo za protidržavno delovanje – »Ni važno, kaj znajo, važno je, da so naši!« Državni aparat se mora brezpogojno podrejati vsakokratni politiki, kar vodi v razkroj njegove kompetentnosti. Glede političnega kadrovanja je huje le še na Poljskem in Slovaškem. Namesto lojalnosti, se zahteva servilnost. Obdržijo se le 'surviverji' in nič drugače ni v državnih podjetjih in javnih zavodih. Rešitve so na dlani: odgovorna avtonomija, karierni sistem, integriteta, transparentnost. Sicer pa se dogajajo tudi 'failed states' – spodletele države!?

O avtorju

Dr. Franci Demšar se je rodil leta 1960. v Ledinicah pri Žireh, kjer je obiskoval osnovno šolo, nadaljnje šolanje pa je bilo že ciljano – matematični razred na Bežigrajski gimnaziji. Pri dvaindvajsetih je postal inženir fizike, leta 1986. je v Zagrebu magistriral iz biofizike in naslednje leto doktoriral v Ljubljani, že usmerjen v raziskave magnetne resonance. Na tem področju se je izobraževal na univerzi Urbana Champaign in na Kalifornijski univerzi San Francisco v raziskovalnem centru vodilnega radiologa Roberta Brascha.

Prva zaposlitev je bil Inštitut Jožef Stefan, kjer je hitro postal vodja Centra za magnetno resonanco, vmes pa tudi vodja raziskav na Inštitutu za radiologijo UKCL. Leta 1997. je postal  državni sekretar za raziskovalno dejavnost, leta 1999. pa minister za obrambo. Leta 2001. se odlično obnese v diplomaciji kot veleposlanik v Moskvi, po povratku v Slovenijo pa prevzame vodenje novoustanovljene Agencije za raziskovalno dejavnost, kjer je bil direktor 10 let. Univerza na Primorskem ga ima za rednega profesorja in za znanstvenega svetnika. Nedavno je bil izbran za direktorja NAKVIS – agencije za kakovost visokega šolstva. Objavil je blizu 100 znanstvenih člankov, monografij, poglavij v knjigah ter učbenikov in beleži preko 1.000 citatov. Napisal pa je tudi dve polemični knjigi na podlagi svojih izkušenj v državni službi: Transparentnost in skrb za denar davkoplačevalcev (MK, 2013) ter Javna hiša Slovenija: politično kadrovanje – soavtorica mag. Renata Zatler (CZ, 2018).

Dogodek poteka v sklopu Spominjanj, ki potekajo že od leta 2015 v okviru Zveze kulturnih društev. V sodelovanju z Dobo organizira niz srečanj pod naslovom DOBA IZZIVOV, da bi na ta način odprli žgoča družbena vprašanja, o katerih govorijo naši gostje – angažirani strokovnjaki, ki jim je koristno prisluhniti in z njimi izmenjati besedo.

V dosedanjih Spominjanjih so sodelovali

Dr. Kozma AHAČIČ, dr. Milica ANTIČ-GABER, mag. Emica ANTONČIČ, Aleš ARIH, Marjan BAČKO, Rade BAKRAČEVIĆ,  Ciril BAŠKOVIČ, Jože BERCE, dr. Sebastjan BEVC, dr. Valentina BEVC VARL, Franček BOHANEC, dr. Blanka BOŠNJAK, dr. Bojan BORSTNER, mag. Bojan BRAČIČ, Rudi BRAČIČ, dr. Dušan CAF, dr. Emil CESAR, dr. Marjeta CIGLENEČKI, Edward CLUG, Janez ČEMAŽAR, mag. Metka ČEPIČ, dr. Zdenko ČEPIČ, Urška P. ČERNE, Mirjana ČOKL, Urška ČOP ŠMAJGERT, Radomir ČUBRANOVIĆ, dr. Božidar DEBENJAK, Primož DEBENJAK, Božena DEGEN, Cilka DIMEC-ŽERDIN, Tihomila DOBRAVC, Peter Tomaž DOBRILA, dr. Wolfgang EISMANN, mag. Geza ERNIŠA, France FILIPIČ, mag. Geza FILO, dr. Manja FLISAR ŠAUPERL, mag. Andrej FLOGIE, Biserka FORTUNA, dr. Sabina FRAS POPOVIĆ, prof. Peter GABRIJELČIČ, Meta GABRŠEK PROSENC, Alenka GLAZER, Mitja GOBEC, Vlado GOLOB, dr. Danijel GRAFENAUER, Mira GRAŠIČ, mag. Janez GUJT, Ulrike HAGER, Veronika HARING, dr. Bruno HARTMAN, Ervin HARTMAN, dr. Miran HLADNIK, mag, Nina HRIBERŠEK VUK, Bojan ILICH, Breda ILICH-KLANČNIK, Iztok ILICH, Miroslav ILIĆ, dr. Primož JAKOPIN, dr. Stanko JANEŽIČ, akad. dr. Marko JESENŠEK, dr. Maca JOGAN, Janez KARLIN, dr. Ludvik KARNIČAR, Vladimir KAVČIČ, mag. Branka KEREC, Katarina KLANČNIK KOCUTAR, Zofka KLEMEN-KREK, akad. dr. Matjaž KMECL, mag. Milan KNEŽEVIČ, dr. Zora KONJAJEV, dr. Karmen KOPECKY, Neja KOS, dr. Darja KOTAR, Janez KOŽELJ, dr. Fanika KRAJNC-VREČKO, dr. Martin KRAMAR, dr. Igor KRAMBERGER, dr. Lev KREFT, Pavel KRISTAN, dr. Ivan KRISTAN, Pavle LEBAN, Tinka LEGVART, dr. Stanislav LIPOVŠEK, dr. Aleš MAVER, Mira MEDVED, Mojca MENART, mag. Violeta Vladimira MESARIČ JAZBINŠEK, dr. Katja MIHURKO PONIŽ, dr. dr. Matjaž MULEJ, Ivanka MULEC-PLOJ, dr. Rajko MURŠIČ, dr. Jože NEMEC, dr. Boris. A. NOVAK, mag. Žiga OMAN, dr. Neda PAGON, Zmaga PALIR, Tone PARTLJIČ, dr. Breda PAVLIČ, Lojze PENIČ, mag. Franci PIVEC, dr. Polona PIVEC, dr. Mario PLENKOVIĆ, Daliborka PODBOJ, dr. h. c. Vojko POGAČAR, Marjan POLJŠAK, dr. Dragan POTOČNIK, dr. Vinko POTOČNIK, mag. Majda POTRATA, dr. Tone PLOJ, dr. Francka PREMK, mag. Jože PROTNER, Marjan PUNGARTNIK, dr. Andrej RAHTEN, dr. Bernard RAJH, dr. Mateja RATEJ, Srečko REHER, Bogdan REICHENBERG, Vitja RODE, dr. Jure ROJS, dr. Andrej ROSINA, dr. Janez ROTAR, Franček RUDOLF, mag. Karmen SALMIČ-KOVAČIČ, mag. Tomaž SELJAK, dr. Aleksander SKAZA, Valerija SKRINJAR TVRZ, dr. Slavko SLIŠKOVIĆ, dr. Vlado SRUK, dr. Vlasta STAVBAR, dr. Wolfgang SUPPAN, akad. dr. Franjo ŠANJEK, akad. dr. Alenka ŠELIH, dr. Leo ŠEŠERKO, Janko ŠETINC,  Rudi ŠIMAC, Mateja ŠKOFLJANEC, Majda ŠLAJMER-JAPELJ, dr. Manica ŠPENDAL, dr. Franjo ŠTIBLAR, dr. Rajko ŠUGMAN, Janez ŠVAJNCER, mag. Igor TERŠAR, mag. Andrej TIRŠEK, dr. Marjan TOŠ, dr. Cvetka TOTH,  Martin TURK,  Ela ULRIH-ATENA, Anja UREKAR OSVALD, mag. Breda VARL, mag. Matija VARL, Tine VARL, Minka VESELIČ KOLOŠA, dr. Jonatan VINKLER, dr. Aleš VODOPIVEC, dr. Peter VODOPIVEC, Dušan VOGLAR, Vili VUK, Barbara WINDTNER, akad. dr. Zinka ZORKO, Sabina ZWITTER GRILC, mag. Viktor ŽAKELJ, dr. Marjan ŽNIDARIČ, dr. Milan ŽVAN

 

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo