Dogodki

Kaj se dogaja na fakulteti

Interaktivna delavnica: Krepitev digitalnih kompetenc ranljivih skupin za izboljšanje zaposljivosti in višjo dodano vrednost na trgu dela

Nova tehnologija spreminja nove načine dela in življenja. Različne raziskave so ugotovile, da predvsem ranljivim skupinam v Sloveniji primanjkuje digitalnih kompetenc. V Sloveniji digitalne kompetence za izboljšanje zaposljivosti na trgu dela najbolj primanjkujejo nižje izobraženim in starejšim, ki imajo tudi manj priložnosti in motivacije za pridobivanje kompetenc prav tako pa redkeje dostopajo in so v izobraževanje manj vključeni. V okviru Ciljnega raziskovalnega projekta DOBA Fakulteta v Mariboru izvaja projekt »Krepitev digitalnih kompetenc ranljivih skupin za izboljšanje zaposljivosti in višjo dodano vrednost na trgu dela«, ki ga sofinancirata Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije. Osrednji pričakovani rezultat projekta je pripraviti model krepitve digitalnih kompetenc ter povečanje motivacije za vseživljenjsko učenje in za vstop na trg dela za ranljive skupine.

Vabimo vas na interaktivno delavnico za podjetja in institucije katere cilj je seznanitev z rezultati kvantitativne raziskave »Digitalne kompetence ranljivih skupin« in razpravljanje o rešitvah za krepitev digitalnih kompetenc za izboljšanje zaposljivosti ranljivih skupin (mladi, nižje izobraženi, starejši) na trgu dela.

Program delavnice:

  • 13:00 Pozdrav dekana DOBA Fakultete in vodje projekta CRP, red. prof. dr. Rasto Ovin
  • 13:10 Predstavitev projekta, doc. dr. Živa Veingerl Čič, DOBA Fakulteta
  • 13:20 Predstavitev rezultatov raziskave »Analiza potreb po digitalnih kompetencah za ranljive skupine«, doc. dr. Marko Divjak
  • 13:40 Predstavitev osnutka matrike digitalnih kompetenc, red. prof. dr. Anita Maček
  • 13:50 Moderirana razprava, red. prof. dr. Rasto Ovin
  • 15:00 Zaključek delavnice

Prijava na delavnico >>

Prijavljeni boste dobili spletno povezavo na delavnico. Prosimo vas, da v okolje Zoom vstopite nekaj minut pred pričetkom delavnice. Udeležba je brezplačna. 


Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli