Dogodki

Kaj se dogaja na fakulteti

Online dogodek Dodana vrednost online študija - Način študija, ki omogoča razvoj pomembnih kompetenc prihodnosti

Pridružite se nam na online dogodku, na katerem vam bomo predstavili zanimive zaključke raziskave, ki vas bodo gotovo pritegnili.

Dodana vrednost online študija - 

Način študija, ki omogoča razvoj pomembnih kompetenc prihodnosti

četrtek, 8. julij 2021, ob 11.00

Raziskava Dodana vrednost online študija je nastala v času, ko je ustreznost visokega izobraževanja glede na potrebe trga dela še vedno aktualna tematika, saj je zaostanek Slovenije pri inovacijski uspešnosti, za katero so ključne tako strokovne kot tudi mehke kompetence, v primerjavi z najrazvitejšimi velik. Kritični časovni trenutek raziskave predstavlja tudi čas pandemije COVID-19, v katerem se je zaradi negativne izkušnje z online izobraževanjem, kot se je v času pandemije izvajal na vseh ravneh izobraževanja, mnenje o uspešnosti in učinkovitosti izobraževanja na daljavo v slovenski javnosti močno poslabšalo.

Na podlagi rezultatov raziskave, ki bodo predstavljeni na dogodku, lahko potrdimo, da online študij z vidika razvitosti kompetenc prinaša pomembno dodano vrednost študiju za zaposlene.

Kot kompetence, ki predstavljajo največjo dodano vrednost online študija, izstopajo sodelovanje in timsko delo, samoiniciativnost, učinkovita organizacija del in nalog ter prilagodljivost. To pa so kompetence, po katerih delodajalci največ povprašujejo in spadajo v sklop kompetenc, ki jih Svetovni gospodarski forum uvršča v skupine kompetenc leta 2025 oz. kompetenc prihodnosti, najnovejše raziskave pa jih opredeljujejo kot nujne za prihodnost študija v visokem šolstvu.

Prijavite se na dogodek >>


O RAZISKAVI

Osnovni namen raziskave je bil opredeliti morebitno dodano vrednost online študija za študente, in sicer z vidika mehkih kompetenc v poslovnem svetu, kot jih opredeljuje literatura in nekateri ključni strateški in programski dokumenti na nacionalni, evropski in svetovni ravni.

V raziskavi smo analizirali rezultate anket, ki so jih izpolnili diplomanti DOBA Fakultete in njihovi delodajalci v obdobju zadnjih treh let na temo razvitosti določenih sklopov kompetenc. Izvedeni so bili tudi intervjuji z naključno izbranimi diplomanti različnih programov. Ti so odgovarjali na vprašanja o svoji izkušnji z online študijem in ocenjevali kompetence, ki so si jih razvili oz. jih nadgradili v času online študija zaradi samega načina študija, neodvisno od študijskega programa.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo