Dogodki

Kaj se dogaja na fakulteti

Razvojno srečanje visokošolskih učiteljev DOBA Fakultete in predavateljev Višje strokovne šole DOBA

Na DOBI redno spremljamo razvoj in trende na področju e-izobraževanja, zavezani smo k nenehnemu izboljševanju online študija ter uvajanju inovativnih pedagoških pristopov. Na letošnjem srečanju visokošolskih učiteljev DOBA Fakultete in predavateljev Višje strokovne šole bomo obravnavali enega od aktualnih trendov e-izobraževanja in sicer preverjanje in ocenjevanje znanja. Konkretneje se bomo osredotočili na:

Postavljanje vprašanj za večjo aktivnost študentov, preverjanje in ocenjevanje.

Srečanje bo v treh delih izvedla dr. Andreja Lavrič, doktorica pedagoških znanosti, poučuje pedagoško psihologijo in visokošolsko didaktiko v okviru Centra za pedagoško izobraževanje Filozofske fakultete UL in Univerze v Ljubljani. Izvedla je številne seminarje in delavnice s področja komunikacije, motivacije in metod poučevanja na visokih in višjih šolah. Poučuje tudi učitelje primarnega in sekundarnega izobraževanja. Je avtorica več znanstvenih in strokovnih monografij ter člankov s področja pedagoške psihologije, visokošolske didaktike in psihosocialne pomoči po kriznih dogodkih.

Dogodek bo potekal online. 

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo