Dogodki

Interaktivno online usposabljanje

SMART AKADEMIJA: Vodenje v obdobju sprememb – Kako zgraditi zmagovalni tim

Trenutno ni mogoče natančno napovedati, kako bo videti prihodnost, a nekaj je gotovo, potreben bo nov način vodenja, ki bo zaposlenim in drugim deležnikom vrnil občutek varnosti. In pot do uspeha se začne z oblikovanjem zmagovalnega tima! Nobena sprememba poslovnega modela ali poslovne strategije namreč ne bo uspešna, če ne bo podprta z odličnim timom, ki je spremembe zmožen in pripravljen uresničiti.

Vodilne in vodstvene delavce, vodje timov, projektne managerje, kadrovnike, direktorje start-upov, mlade talente in druge perspektivne kadre vabimo na:

Interaktivno online usposabljanje: Vodenje v obdobju sprememb – Kako zgraditi zmagovalni tim

Udeleženci boste v okviru usposabljanja, ki bo potekalo v celoti online spoznali:

  • dejavnike, ki pomembno prispevajo h gradnji zmagovalnega tima,
  • kako s pomočjo empatije razvijati zaupanje znotraj tima,
  • kako opolnomočiti vodje za nudenje celovite podpore zaposlenim (npr. s krepitvijo odpornosti, upanja, optimizma) za uspešno sodelovanje.

Svoje izkušnje in znanje bosta z vami delila visokošolska učitelja DOBA Fakultete dr. Živa Veingerl Čič, strokovnjakinja s področja upravljanja človeških virov, in psiholog dr. Marko Divjak. 

Potek izobraževanja

SMART AKADEMIJA DOBA 

Svet se spreminja in zaposleni potrebujejo zmeraj nova, aktualna znanja in kompetence. Kot družbeno odgovorna fakulteta se zavedamo pomena razvoja mehkih kompetenc, saj prav ta omogočajo zaposlenim nenehno učenje in prilagajanje, timsko delo, sodelovanje, reševanje problemov… Na DOBA Fakulteti smo se tako odločili za širši pristop, za razvoj mehkih kompetenc pri zaposlenih s tremi brezplačnimi enotedenskimi interaktivnimi usposabljanji v okviru SMART AKADEMIJE:

  • Maj: Vodenje v obdobju sprememb – Kako zgraditi zmagovali tim, izvajalca: dr. Živa Veingerl Čič, dr. Marko Divjak
  • Junij: Novi trendi v marketingu in komuniciranju s potrošniki, izvajalka: dr. Tina Vukasović
  • September: Upravljanje s spremembami in inovativnost, izvajalka: dr. Anita Maček

PODPORNIKI SMART AKADEMIJE

          

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli