Dogodki

Kaj se dogaja na fakulteti

Webinar: RAZVOJNI IN SOCIALNI VIDIK ZADRUŽNIŠTVA

Ker je socialno podjetnišvo in zadružništvo v Sloveniji v primerjavi z drugimi državami slabo razvito (ta sektor v Sloveniji dosega samo 1 % deleža BDP in zaposlenosti, medtem ko v drugih državah dosega tudi do 10 %), se moramo ozreti tudi k vsebinam, znanju in primerom praks iz tujine, ki kažejo pravi potencial tega sektorja. Zato bo webinar gostujoče predavateljice namenjen pogledu preko naših meja in oziranju za morebitnimi priložnostmi za razvoj socialnega podjetništva in zadružništva, ki jih v Sloveniji še nismo izkoristili. Webinar bo izvedla gostujoča predavatejica prof. dr. CLAUDIA SANCHEZ BAJO, mednarodno priznana strokovnjakinja na področju zadružništva ter raziskovanja razvojnih in družbenih vidikov zadružnega podjetništva. V svojem predavanju se bo še posebej osredotočila na zadružništvo na področju izobraževanja (od zadružnih vrtcev do zadružnih univerz), na zadružništvo na področju verig vrednosti (lokalne verige vrednosti in pravična trgovina) ter na zadružništvo v razmerju do rasti in spopadanja s krizami, vse to skozi prikaz dobrih zadružnih praks z vsega sveta.

O predavateljici:

Claudia Sanchez Bajo je doktorirala iz razvojnih študij (International Institute of Social Studies, Erasmus University, The Netherlands). Je gostujoča predavateljica na University of Texas, Austin, ZDA. Med leti 2012 in 2015 je bila vodja oddelka za zadružne študije (Faculty of Business and Economics, University of Winnipeg, Canada). Trenutno se v svojem delu posveča raziskovanju vpliva zadružništva in podjetništva na procese krepitve miru (peace building) in družbeno-ekonomski razvoj. Trenutno uči na Inštitutu za napredne študije (IUSS, Pavia University, Italy), pred tem je učila na Kassel University v Nemčiji. Sodelovala je v ekspertnih skupinah o zadružništvu pri Združenih narodih - ZN ter v Mednarodni organizaciji dela – ILO. Trenutno je tudi članica komisije za raziskovanje pri Mednarodni zadružni zvezi – ICA. Je avtorica številnih strokovnih besedil s področja zadružništva in razvoja, med drugim soavtorica knjige skupaj z Brunom Roelantsom Capital and the Debt Trap: Learning from Cooperatives in the Global Crisis (prevedeno tudi v Slovenščino: Kapital in past zadolževanja : Zadružništvo kot alternativa), ter avtorica prispevkov v The Political Economy of Regionalism – Business Actors in Mercosur in the Petrochemical and Steel Industrial Sectors, The Political Economy of Regions and Regionalisms, Cooperative economics: Towards a socio-ecological economic paradigm in drugih.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo