Program konference

Prva mednarodna konferenca o e-izobraževanju v Sloveniji

Program konference

9.00 – 9.45 Registracija udeležencev
10.00 – 10.15

Pozdrav udeležencem
Jasna Dominko Baloh, direktorica DOBA Fakultete
Dr. Rasto Ovin, dekan DOBA Fakultete

10.15 – 10.45

Dr. Steve Wheeler

Connected Pedagogy: New and Emerging Themes in Digital Education 

10.45 – 11.15

Dr. Leopoldina Bregar

Strategic Sight at Higher Education: E-learning Opportunities and Hindrances   

11.15 – 11.45

Dr. Josep M. Duart

Preparing Teachers for the Digital-era

11.45 – 12.15 Sadno-kavni odmor
12.15 – 12.45

Dr. Ebba Ossiannilsson

Quality in Online, Flexible and Technology Enhanced Education 

12.45 – 13.15

Dr. Maja Bogataj Jančič

Intellectual Property  and E-learning

13.15 – 14.15 Kosilo z mreženjem
14.15 – 15.45

Advancing Education – People Institution Technology
Panelna razprava z aktivnim sodelovanjem udeležencev
Dr. Steve Wheeler, Dr. Leopoldina Bregar, Dr. Josep M. Duart, Dr. Ebba Ossiannilsson Dr. Maja Bogataj Jančič

15.45 – 16.00 Zaključek dogodka in čas za skupinsko fotografiranje ter mreženje

Konferenca bo potekala v angleškem jeziku. Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli