Novice

Spremljajte naše novice
21. marec 2018

Bodoči magistri raziskali inovativnost v podjetjih

Študenti e-študija iskali odgovore na vprašanja: Kako inovativne so storitvene panoge? Ali hiter tehnološki razvoj vpliva tudi na razvoj storitev? Kakšni so razvojni trendi v turizmu, trgovini, komunali, IT programiranju in transportu? Kakšne so razlike med panogami v Sloveniji, Hrvaški in Srbiji?

Odgovore na ta in podobna vprašanja so magistrski študenti e-študija iskali pri predmetu Kreativno upravljanje inovacij v storitveni dejavnosti, pod nosilstvom predmeta doc. dr. Branka Škafarja. Študenti so za komunikacijo in delo na skupnih dokumentih uporabljali Office 365, nato pa v Blackboard Collaborate predstavili vsako posamezno panogo kot celoto. Študentje iz Slovenije, Hrvaške in Srbije so posamezne time za namen predstavitve celotne panoge združili v veliki mešani tim panoge ter predstavili rezultate raziskave, skupne značilnosti ter razlike v inovativnosti obravnavane panoge.

Na ta način so se študenti učili raziskovati, nato pa povezovati in medkulturno sodelovati s pomočjo online komunikacijskih orodij za pripravo skupnih ugotovitev.  

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo