Novice

Spremljajte naše novice
18. december 2023

Čestitamo diplomantom generacije 2023

Najpomembnejši dogodek vsakega študenta je diplomiranje. To je trenutek ponosa, sreče in veselja vseh – študenta, njegovih bližnjih in seveda fakultete, profesorjev in online mentorjev. V čast nam je, da smo lahko skupaj z diplomanti slavili študijske uspehe in dosežke ter obogatili njihovo pot s ključnimi znanji, ki bodo krojila njihovo prihodnost.

Na svečani podelitvi diplom 9. decembra smo podelili 182 diplom diplomantom dodiplomskih programov in 50 diplom diplomantom magistrskih programov. Diploma predstavlja vrhunec njihovega truda, predanosti ter izjemnega znanja, ki ga bodo uporabili ter nadgrajevali na svoji nadaljnji življenjski poti.

Najuspešnejši študenti v letu 2023

Nagrado za najuspešnejšega diplomanta v dodiplomskih programih v letu 2023 je prejela Ajda Tofolini Indof, diplomantka dodiplomskega programa Menedžment v sodobnem poslovanju, ki si je pridobila strokovni naslov diplomirana ekonomistka.

Svojo študijsko pot je Ajda Tofolini Indof pričela na DOBA Fakulteti v študijskem letu 2020/2021. Z izjemno prizadevnostjo in odločnostjo je premagala vse študijske izzive, uspešno opravila vse izpite v prvem roku in dosegla visoko povprečno oceno 9,8.

Njen dosežek je lahko zgled, kako trdna volja in zavzetost prinašata izjemne rezultate.

Nagrado za najuspešnejšega diplomanta v magistrskih programih v letu 2023 je prejela Jasna Cupin, diplomantka magistrskega programa Marketing in prodaja, ki si je pridobila strokovni naslov magistrica marketinga in prodaje. Magistra Jasna Cupin je svojo študijsko pot pričela na DOBA Fakulteti v študijskem letu 2021/2022.

V času študija se je izkazala s svojimi izjemnimi akademskimi sposobnostmi. S svojo prizadevnostjo in odličnostjo pri opravljanju študijskih obveznosti je dosegla najvišjo povprečno oceno v generaciji magistrov 2023, to je 9,9. 

Študij je zaključila z zagovorom magistrske naloge z naslovom Analiza prepoznavnosti blagovne znamke Agraria, v kateri je raziskala prepoznavnost blagovne znamke in oblikovala strategijo tržnega komuniciranja za večjo prepoznavnost blagovne znamke.

Na DOBA Fakulteti s ciljem spodbujanja kakovostne strokovne in raziskovalne dejavnosti študentov že dvanajsto leto zapored izbiramo najboljše magistrske naloge. V izbor se je letos uvrstilo 22 magistrskih nalog, ocenjenih z 10, med katerimi je tričlanska komisija izbrala najboljšo. Letošnji nabor nalog obravnava različna področja širšega družbenega pomena, med njimi denimo izzive organizacij kot gradnikov dodane vrednosti, trajnostni razvoj pametnih mest, ekologijo in zdravstvo. V izboru za najboljšo magistrsko nalogo s potencialom inovacije je komisija izbrala dve magistrski nalogi, eno nalogo je pripravila magistra iz Slovenije, drugo pa magistra iz Hrvaške.

Nagrado za najboljšo magistrsko nalogo med magistri v Sloveniji v letu 2023 prejme diplomantka magistrskega študijskega programa Mednarodno poslovanje, Sabina Brdnik, za nalogo z naslovom POVEZAVA MED ORGANIZACIJSKO KULTURO IN ZADRŽANJEM ZAPOSLENIH NA PRIMERU MEDNARODNEGA PODJETJA TRETTON37, ki jo je pripravila pod mentorstvom izr. prof. dr. Žive Veingerl Čič.

Za dosežen uspeh iskreno čestitamo in želimo veliko uspeha na nadaljnji poti.

Ponosni smo, da skupaj z diplomanti pišemo uspešne akademske zgodbe. Veseli nas, da so za doseganje svojega cilja izbrali DOBA Fakulteto, ki z evropsko vizijo sodi v vrhunsko skupino šol, vodilno fakulteto v razvoju in ponudbi unikatnih študijskih programov ter regionalnega zmagovalca na področju razvoja online izobraževanja. Našemu modelu študija in kakovostnim programom zaupa letno preko 2000 študentov iz Slovenije, Hrvaške in Srbije. Tesni stiki z gospodarstvom in praktična naravnanost naših programov nudi optimalno razmerje med teorijo in prakso.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli