Novice

Spremljajte naše novice
24. januar 2023

Delo “E-Learning for a Digital Society” dostopno kot odprti izobraževalni vir

Delo “E-Learning for a Digital Society”, ki so ga avtorji dr. Lea Bregar, mag. Margerita Zagmajster in dr. Marko Radovan zasnovali kot celovit in sistematičen prikaz e-izobraževanja, je namenjeno vsem, ki vas zanima moderno, tehnološko nadgrajeno izobraževanje.

Urednica angleškega prevoda je dr. Lea Bregar, izredna profesorica na Doba Fakulteti.  Delo v angleškem jeziku  je izšlo v Založbi Univerze v Novi Gorici decembra 2022 in je objavljeno na https://www.ung.si/sl/zalozba/. Njegov cilj je predstaviti stanje, osnovne koncepte in širok nabor mogočih oblik, metod ter pristopov učenja in poučevanja e-izobraževanja, pa  tudi pedagoška, tehnološka in poslovno-organizacijska vprašanja in rešitve, s katerimi se ukvarjajo  izobraževalci pri njegovi vpeljavi v prakso.

Izvirno besedilo “E-izobraževanje za digitalno družbo” je objavil Andragoški center Republike  leta 2020 (https://www.acs.si/digitalna-bralnica/e-izobrazevanje-za-digitalno-druzbo/).  S prevodom v angleški jezik in statusom odprtega izobraževalnega vira (open educational resource - OER)  je to delo za nepridobitne uporabnike po vsem svetu dostopno in uporabno brez omejitev.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo