Novice

Spremljajte naše novice
30. junij 2023

Delodajalci potrjujejo: DOBA Fakulteta krepi kompetence za uspešno kariero

Anketiranje delodajalcev diplomantov je ključno orodje za pridobivanje informacij o uspešnosti naših diplomantov na trgu dela in pridobivanju podatkov o ustreznosti ter uporabnosti znanj in kompetenc, ki so jih pridobili ali razvili med e-študijem. Na DOBA Fakulteti je do danes diplomiralo 5616 diplomantov in magistrov.

Kdo so podjetja, ki so prepoznala vrednost naših diplomantov?

  • Dejavnost: 59 % iz gospodarstva, 41% iz negospodarstva
  • Velikost: 12% mikro podjetij, 21 % manjših, 20 % srednje velikih in kar 38 % velikih podjetij. 

S čim so naši diplomanti delodajalce prepričali? Na podlagi anketiranih rezultatov izstopajo naslednje ključne kompetence:

Sodelovanje in timsko delo je po mnenju delodajalcev najbolje razvita kompetenca (6,4 na 7-stopenjski lestvici) diplomantov DOBA Fakultete. Ta kompetenca je bila tudi v Raziskavi 'Dodana vrednost online študija' (2021) opredeljena kot centralna točka modela online študija, okoli katere študenti razvijajo pomembne organizacijske, socialne, osebne in informacijske kompetence, ki niso povezane s študijskim programom. Delodajalci so izpostavili to kompetenco kot eno najpomembnejših za delodajalce danes.

Uporaba orodij za komunikacijo in delo na daljavo - v današnjem digitalnem svetu se ta kompetenca izkaže za nepogrešljivo.

Kritično razmišljanje in učinkovito reševanje problemov je kompetenca, ki jo delodajalci ocenjujejo kot najpomembnejšo. Delodajalci so potrdili, da imajo diplomanti DOBA Fakultete tudi to kompetenco visoko razvito, z oceno 5,9 na 7-stopenjski lestvici.

Učinkovita organizacija dela in vodenje - še ena izmed ključnih kompetenc, ki jih delodajalci iščejo, in je prav tako visoko ocenjena in cenjena med delodajalci.

Kar 77 % diplomantom diploma omogoča napredovanje.

DOBA Fakulteta je več kot le diploma - je most do napredka v karieri. Kar 77 % delodajalcev je namreč potrdilo, da so njihovi zaposleni – diplomanti DOBA Fakultete napredovali na delovnem mestu, prejeli višjo plačo ali stimulacijo. Diplomanti DOBA Fakultete so poznani po svoji fleksibilnosti, visoki motivaciji, odličnosti, timskem delu, samoiniciativnosti, širini znanja, podjetnosti in kritičnem razmišljanju.

Fakulteto dojemajo kot ustanovo, ki sledi sodobnim trendom v izobraževanju, nudi kakovostne študijske programe in je zaupanja vredna izobraževalna ustanova. Izpostavili so tudi nekaj predlogov za povečanje ugleda blagovne znamke.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli