Novice

Spremljajte naše novice
18. december 2019

DOBA Fakulteta nagrajenka Slovenske nagrade za družbeno odgovornost HORUS 2019

Z veseljem vas obveščamo, da je DOBA Fakulteta prejela Slovensko nagrado za družbeno odgovornost HORUS v kategoriji majhnih neprofitnih pravnih oseb. Nagrado podeljuje IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti v sodelovanju s podpornimi partnerji.

Nagrada HORUS je danes vodilna slovenska nagrada s področja uravnotežene in inovativne družbene odgovornosti.

V utemeljitvi je strokovna komisija zapisala:
»DOBA Fakulteta ima spoštovanja vreden način razmišljanja in delovanja izobraževalne inštitucije, ki svojim zaposlenim in študentom z družbeno odgovornim ravnanjem in online študijem ponuja več kot le osnovno dejavnost. Izpostaviti moramo dovršen in sistematičen pristop k družbeni odgovornosti in vključitev le-te v njeno temeljno politiko. Posebej nas veseli dejstvo, da je družbena odgovornost našla svoje mesto v predmetniku, s čimer zagotavljate, da se princip družbene odgovornosti širi med študenti in zaposlenimi, tudi s pomočjo praktičnih delavnic, ki jim omogočajo, da jo udejanjajo. Na ta način spodbudite njihovo pozitivno ravnanje in prenos dobrih praks na druga področja življenja in delovanja. S komuniciranjem lastne družbene odgovornosti prenašate na svoje diplomante vrednote empatije, etičnega delovanja in trajnostne odgovornosti. Ti pa jih nato lahko udejanjajo z delovanjem v svojih okoljih in posledično prispevajo k razvoju celotne družbe. Za vaše delo zato iskrene čestitke!«

Slovenska nagrada za družbeno odgovornost HORUS je izjemno priznanje vsem sodelavcem DOBA Fakultete in obveza, da svoje poslanstvo nadaljujemo.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli