Novice

Spremljajte naše novice
24. julij 2021

DOBA Fakulteta ponovno prejela mednarodni certifikat za kakovost online izobraževanja

DOBA Fakulteta je prejela podaljšanje prestižnega mednarodnega certifikata EOCCS, ki ga podeljuje Evropsko združenje poslovnih šol – EFMD (European Foundation for Management Development). Pridobljen certifikat fakulteto postavlja v družbo najuglednejših poslovnih evropskih šol, svojim študentom pa DOBA Fakulteta zagotavlja visoko kakovostno izvedbo online študija po najvišjih mednarodnih standardih.

EOCCS (Online Course Certification System) je mednarodni certifikatni sistem, ki se osredotoča na kakovost izvajanja online poslovnega izobraževanja. Akreditacijski sistem in kriteriji EOCCS sledijo strogi filozofiji EFMD mednarodnih akreditacij, kot sta EQUIS ali EPAS. Kriteriji so osredotočeni na področja celotnega institucionalnega konteksta online izobraževanja, programske in predmetne strukture, izobraževalne vsebine, pedagoških pristopov za online študij, doseganja učnih izidov, podpore in skrbi za razvoj študentov, povezanosti z okoljem, internacionalizacije ter spremljanja in zagotavljanja kakovosti. Presoja kakovosti in doseganje EOCCS standardov Dobinega modela online študija je potekala pri magistrskih predmetih Komuniciranje z vplivnimi javnostmi in lobiranje in Metodologija družboslovnega raziskovanja.

V svojem poročilu so presojevalci posebej izpostavili kakovostne vidike online izobraževanja od interaktivnih elementov pri izvedbi predmetov, odličnega timskega sodelovanja in interakcije, ustreznih metod ocenjevanja in podajanja usmerjenih povratnih informacij, interakcije med študenti, profesorji in online mentorji, odlične podpore študentom ter široke uporabe mobilnih resursov, kar dokazuje, da s svojimi inovativnimi pristopi DOBA Fakulteta sodi med vodilne in najambicioznejše mednarodno primerljive izvajalke online študija v svetu.

V  času epidemije COVID-19 se je zaradi različnih praks na visokošolskih ustanovah mnenje o uspešnosti in učinkovitosti izobraževanja na daljavo v javnosti poslabšalo. DOBA Fakulteta je s svojim edinstvenim modelom online študija dokazala odličnost in kakovost izvedbe, ki jo potrjuje tudi prejeti mednarodni certifikat.

Na DOBA Fakulteti smo ponosni na našo zgodbo in ta dosežek je priznanje in hkrati zaveza za nadaljnje inovativno razvojno delo na področju poslovnega online izobraževanja.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo