Novice

Spremljajte naše novice
19. julij 2021

Doktorski študij po mnenju študentov odlikujejo navdihujoči učitelji ter unikatna izvedba predmetov

Na DOBA Fakulteti smo v doktorski študijski program Inovacije in trajnostno poslovanje v digitalni družbi prvo generacijo študentov vpisali v študijskem letu 2019/2020. Ta generacija sedaj zaključuje drugi letnik študijskega programa.

Ker nam je povratna informacija s strani študentov pomembna, študente ob zaključku vsakega študijskega leta povprašamo o njihovem zadovoljstvu z izvedbo študijskega programa ter o morebitnih predlogih za spremembe in izboljšave.

Kar 90 odstotkov študentov ocenjuje, da je izvedba študijskega programa presegla njihova pričakovanja.

Pohvalili so kompetentne in navdihujoče učitelje, zasnovo celotnega predmetnika in tudi unikatno izvedbo predmetov, ki se nekoliko razlikuje od izvedbe predmetov na magistrskih študijskih programih. Študenti so praktično vse vidike izvedbe študija (uporabnost programa, sodobna vsebina, organizacija programa, informiranje študentov, sodelovanje z vodjo programa in akademsko svetovalko) ocenili s povprečnimi ocenami, višjimi od 6 na 7-stopenjski ocenjevalni lestvici. Zanimalo nas je tudi, kako organizirane študijske aktivnosti podpirajo napredek študentov pri pripravi dispozicije in doktorske disertacije. Kar 60 odstotkov študentov navaja, da organizirane študijske aktivnosti nudijo odlično podporo za delo na dispoziciji in disertaciji, preostali pa ocenjujejo, da je ta podpora dobra/ustrezna.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo