Novice

Mednarodno sodelovanje
15. junij 2018

Erasmus mobilnost zaposlenih – odlična izkušnja v Milanu

Naša sodelavka Nuša Lazar se je udeležila Erasmus mobilnosti v Milanu v mesecu maju, kjer je vzpostavila nove mednarodne kontakte na različnih področjih ter povečala mrežo partnerskih institucij DOBA Fakultete.

Namen Erasmus mobilnosti zaposlenih je mreženje in novi kontakti, kakor tudi primerjava in izmenjava izkušenj, dobrih praks in načina dela v visokem šolstvu s kolegi iz Evrope. Naša sodelavka Nuša Lazar, vodja programov na DOBA Fakulteti, je to v času svoje mobilnosti v Milanu v Italiji vsekakor doživela in realizirala.

Izkušnje in doživljanje z Erasmus mobilnosti je Nuša na kratko opisala tako:

»Udeležila sem se Erasmus Staff Training Week-a. V okviru delavnic in predavanj smo obravnavali sledeče vsebine: predstavitev univerz in fakultet, poletne šole (organizacija teh, mednarodno povezovanje in spremljajoče aktivnosti), internacionalizacija in različne oblike mobilnosti, projekte in projektno sodelovanje, orientacija in spremljanje študentov v toku študija, knjižnica in podporne aktivnosti le-te, open badges in uvedba tega sistema, vključevanj različnih ranljivih skupin v pedagoški proces. V okviru delavnic in predavanj smo se srečali z vodstvom univerze, predstavniki knjižnice, učitelji, strokovnimi službami ter sodelovali na konferenci ob Dnevu Evrope, katere so se udeležili tudi študenti. Prav tako smo imeli tudi izmenjavo izkušenj in mnenj s kolegi iz drugih institucij Evrope, ki so sodelovali v omenjenem Staff Training Week-u: sodelovalo je 25 udeležencev iz 11 držav.

Udeležba na Erasmus Staff Training Week-u je zame pomenila velik pozitivni vpliv na moj osebni, kakor tudi poklicni razvoj. Spoznala sem se z dobrimi praksami drugih evropskih institucij glede internacionalizacije, mobilnosti študentov, dela na mednarodnih projektih. Vsa ta znanja oz. dobre prakse kolegov iz tujine, bom lahko vključila v svoje delo. Prav tako sem razširila svoje razumevanje praks, politik in sistemov na področju izobraževanja in usposabljanja v drugih evropskih državah. Udeležba na mobilnosti pa je okrepila tudi mojo motivacijo za delo in zadovoljstvo na delovnem mestu.

V okviru mobilnosti sem se mrežila s predstavniki drugih evropskih institucij in navezala kontakte za bodoča mednarodna sodelovanja (za skupno izvedbo različnih projektov, različne oblike mobilnosti/tudi virtualne mobilnosti, skupno izvedbo morebitnih poletnih šol, kakor tudi povabila vse sodelujoče, da med svojimi študenti delijo informacijo o naši poletni šoli, v katero se lahko vključijo). Prav tako potekajo že dogovori glede podpisov pogodb o sodelovanju. Vsekakor sem okrepila zmogljivosti za uvedbo sprememb glede posodobitev in mednarodnega sodelovanja na domači instituciji.

Spoznala pa sem se z različnimi ljudmi iz vse Evrope in spletle so se tudi prijateljske vezi.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo