Novice

Spremljajte naše novice
30. januar 2023

Game4Change: Nov mednarodni projekt na DOBA Fakulteti

V okviru sheme Erasmus + KA220-HED - Cooperation partnerships in higher education (Sodelovalno partnerstvo v visokošolskem izobraževanju) smo vključeni v projekt Game4Change - Playful Learning in Next Generation Entrepreneurship (G4C:NGE), triletni projekt, ki se je začel 1. oktobra 2022 in se zaključi 30. septembra 2025.

Nosilec projekta je Technische Universitaet iz Dresdna, Nemčija, v projektu pa poleg DOBA Fakultete sodelujejo institucije iz Nizozemske, Belgije, Poljske, vključno Businet, ki je globalna mreža visokošolskih izobraževalnih institucij s sedežem v Belgiji ter še ena partnerska institucija iz Nemčije.

Projekt obravnava iz različnih vidikov uporabo iger na področju izobraževanja v ekonomskem/poslovnem kontekstu. Projekt bo tekel dvotirno, po eni strani bomo razvijali potencial za igrifikacijo na področju razvoja poslovanja skozi demonstracije in pilotsko izvedbo predmeta NGE s študenti, po drugi strani bomo usmerjali in usposabljali učitelje, da bodo pripravljeni na igro, glede na to, da je korporativna igrifikacija nova metodologija, ki zahteva posebno miselnost, da bi lahko uporabljali formate, ki temeljijo na igrah, za prenos znanja na študente.

Da bi to zagotovili, bomo kot del projekta pripravili metodologija, smernice in kvalifikacije za učitelje na področju poslovnega izobraževanja z igrifikacijo. Učitelji tako postanejo nosilci sprememb igre, saj nove metode vključijo v svoje poučevanje in s tem njihov potencial postaja dosegljiv za študente. Projekt tako premošča vrzel med poslovnim svetom in izobraževanjem ter povezuje institucije, ki lahko nagovarjajo različne vidike podjetništva, poslovnega izobraževanja in/ali igrifikacije. S tem projekt sledi celovitemu pristopu, ki ga ena institucija ne bi mogla doseči.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli