Novice

Spremljajte naše novice
14. december 2018

Gostujoče predavanje

O poznavanju navad in nakupnega vedenja strank s primeri iz prakse bo predavala mag. Danijela Kocuvan

Pri predmetu Obnašanje strank bo gostovala mag. Danijela Kocuvan, ki je v 22-letih dela v marketingu izkušnje pridobivala v dveh marketinških agencijah, na mediju, kot vodja marketinga v mednarodnem holdingu ter kot samostojna podjetnica. Svoje znanje in izkušnje nadgrajuje tudi v projektnem delu, saj je vodja projektov na Zavodu Mariborska razvojna agencija, kjer je tudi zaposlena.

Na predavanju bomo govorili o procesu nakupnega odločanja, oblikah nakupnega vedenja ter dejavnikih, ki vplivajo na nakupno vedenje. Kako in kdaj pride do nakupnih odločitev ter kaj prinaša ponakupno vedenje.

Zanimalo nas bo, kako najti in obdržati stranko ter kako zgraditi dolgoročne poslovne odnose s stranko. Pomembna naloga vseh zaposlenih v podjetju je spremljanje obnašanja strank, zato bomo s primeri iz prakse pogledali, kako to izvesti.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo