Novice

Spremljajte naše novice
25. september 2019

Gostujoče predavanje pri predmetu Komunikacija in medosebne kompetence

V prvem tednu predmeta smo obravnavali koncept osebnosti, različne poglede na osebnost, predvsem pa vlogo osebnosti v komuniciranju in medosebnih odnosih.

Zanimiv pogled na teorijo osebnosti predstavlja tudi transakcijska analiza, ki je ena od številnih svetovalnih in psihoterapevtskih pristopov (šol). Prav s tem namenom smo v goste povabili strokovnjakinjo za transakcijsko analizo in za številne druge svetovalne in terapevtske pristope, Aleksandro Meško. Gostujoča predavateljica je študentom na webinarju razložila osnovne predpostavke transakcijske analize, s poudarkom na strukturalnem in komunikacijskem modelu ego stanj. Na koncu je za študente pripravila tudi kratko vajo v manjših skupinah. Spoznanja, ki so jih študentje pridobili na webinarju, jim bodo koristila tako pri pripravi nalog pri predmetu, predvsem pa pri spreminjanju neustreznih komunikacijskih vzorcev v njihovem osebnem življenju (tako na delovnem mestu, kot tudi v ožjem družinskem krogu). 

Predstavitev gostujoče predavateljice:

Na fakulteti gostujoče predavanje pri predmetu Komunikacija in medosebne kompetence Aleksandra P. Meško je specialistka klinične psihologinje. Vrsto let je bila zaposlena v Psihiatrični bolnišnici Begunje na oddelku za kognitivno vedenjsko terapijo. V zadnjih letih opravlja psihološko svetovanje in psihoterapijo s posamezniki in pari v Centru za psihološko svetovanje Persona. Pri svojem delu združuje več psihoterapevtskih pristopov. 

Pomemben del njene psihološke prakse so strokovna izobraževanja in delavnice s področja kognitivne vedenjske terapije, transakcijske analize in nekaterih smeri sistemske terapije. Je učiteljica in supervizorka svetovalnega in psihoterapevtskega dela strokovnjakov s področja duševnega zdravja.

 

 

 

 

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo