Novice

Spremljajte naše novice
22. julij 2021

Jasna Dominko Baloh: Učimo se iz prihodnosti

Današnja negotovost otežuje napovedovanje, hkrati pa v podjetjih zahteva predvidevanje in domiselno raziskovanje prihodnosti, ki bo olajšalo sprejemanje odločitev.

Pred managerji je dilema: kako se pripraviti na negotovo prihodnost in hkrati obvladovati izzive sedanjosti, kako usmeriti razmišljanje zaposlenih v prihodnost tudi s pomočjo njihove domišljije. Vemo, da se ne učimo samo iz preteklih izkušenj, ampak tudi iz tega, kako si zamišljamo prihodnost.

Ob prebijanju skozi krizo moramo znati povezati trenutne poteze s prihodnjimi izzivi, da se bomo znali prilagoditi spremembam, ko se te dogajajo. Cilj ni napovedati prihodnost, ampak v svoji sredini omogočiti razmišljanje o različnih prihodnostih, kar izboljša naše sposobnosti slutiti, oblikovati in prilagoditi se temu, kar se bo zgodilo v prihodnjih letih. Če v podjetjih želimo pripraviti učinkovito strategijo prihodnosti, je treba vzpostaviti proces nenehnega raziskovanja in učenja.

Učenje in poučevanje v času velikih svetovnih izzivov mora sloneti na inovacijah, na kompetencah prihodnosti, razvijati mora posameznike, ki bodo že v procesu izobraževanja obvladovali izzive prihodnosti, razvijali radovednost, domišljijo, kritičnost in tudi vizijo.

Izobraževalne ustanove nosijo največji del odgovornosti, kako učence in študente pripraviti za prihodnost, tudi v skrbi, da bodo prihodnje generacije kakovostno živele na našem čudovitem planetu.

S tako izobraženimi sodelavci se bomo managerji v podjetjih uspešno prilagajali, razmišljali in investirali v domišljijo. Ne nazadnje nas ne bodo sodili samo po tem, kaj smo naredili danes, ampak tudi po tem, kako dobro smo začrtali pot do jutri.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo