Novice

Spremljajte naše novice
28. junij 2018

Kakšen organizacijski razvoj omogoča agilna poslovna kultura?

Magistrski študenti e-študija so se ponovno srečali z »VUCA« svetom, ampak tokrat so razmišljali o tem, kako današnje nepredvidljive okoliščine vplivajo na kadrovanje oz. kakšne trende le-te narekujejo

Gostujoči predavatelj, mag. Janez Žezlina, iz podjetja ECG d.o.o. je študente navdušil s predavanjem in diskusijo o spreminjanju korporativne kulture v slovenskih podjetjih (študije primerov).

Predavatelj je na podlagi svoje več kot 20 letne svetovalne poslovne prakse predstavil nekaj uspešnih primerov poslovno kadrovskih preobrazb slovenskih podjetij, na področju spreminjanja korporativne kulture podjetja – preko uporabe različnih kadrovskih sistemov in orodij (sistem nagrajevanja in ključnih kazalnikov, uvedba mentorske kulture v podjetju, uvajanja coaching kulture in kulture opolnomočenja zaposlenih, ipd.). Predstavljeni so bili primeri dobrih praks in potrebni pogoji za uspešno implementacijo kadrovskih sistemov in orodij, kot tudi kadrovska tveganja in dileme, ki so se pojavljali ob uvajanju.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo