Novice

Spremljajte naše novice
05. december 2018

Magistrska naloga s potencialom inovacije v letu 2018

Na DOBA Fakulteti s ciljem spodbujanja kakovostne strokovne in raziskovalne dejavnosti študentov, ki je usmerjena zlasti v inovativnost in iskanje konkretnih inovativnih rešitev, smo že šesto leto izbrali najboljšo magistrsko nalogo.

V izbor se je letos uvrstilo 9 magistrskih nalog. Tričlanska komisija (prof. dr. Boris Cizelj, doc. dr. Tomaž Klobučar in doc. dr. Branko Škafar) je med njimi izbrala najboljšo.

Nagrado za najboljšo magistrsko nalogo s potencialom inovacije v letu 2018, ki smo jo podelili na svečani podelitvi diplom, je prejela diplomantka e-študija magistrskega programa Marketing in prodaja, KARMEN JUVAN POPLAS za nalogo z naslovom FLUKTUACIJA KADROV V GOSTINSKI DEJAVNOSTI: ASPEKTI ORGANIZACIJSKE KULTURE IN KLIME pod mentorstvom izr. prof. dr. Andreja Rasporja in somentorstvom mag. Metke Nežič, pred.

Obrazložitev

Magistrska naloga obravnava vlogo organizacijske kulture in klime pri fluktuaciji zaposlenih v gostinskem sektorju v Sloveniji. Po javno razpoložljivih virih gre za prvo raziskovalno delo, ki povezuje organizacijsko kulturo, klimo in fluktuacijo zaposlenih v gostinskem sektorju RS. V nalogi je magistrica osvetlila problem fluktuacije zaposlenih v gostinskem sektorju ter preverjala, kako kontekst (Slovenija) vpliva na teoretično podprte povezave med fluktuacijo zaposlenih in kulturo ter klimo delovnih organizacij v gostinskem sektorju. Podala je več predlogov za dvig organizacijske kulture in klime v gostinskih podjetjih.

Naloga s svojim inovativnim pristopom obravnavane interdisciplinarne tematike in kakovostno raziskovalno obravnavo prispeva v zakladnico znanja, inovativni in praktično uporabni zaključki naloge pa potrjujejo potencial inovacije v prihodnosti.  

Iskreno čestitamo in želimo veliko uspeha z uresničevanjem novosti.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo