Novice

Spremljajte naše novice
01. maj 2021

Mednarodna virtualna mobilnost - sodelovanje študentov DOBA Fakultete in Durham Collega iz Kanade

Pri predmetu Poslovna prognostika in strategija trajnostnega razvoja magistrskega študija bodo študentje DOBA Fakultete projektno nalogo pripravljali v sodelovanju s študenti iz Durham Collega, Oshawe, Ontaria, Kanade.

V mednarodnih timih bodo proučevali zahteve glede trajnosti za eno od šestih panog (tekstil, turizem, energetika, kmetijstvo, gradbeništvo, kemija) in v vsaki panogi za dve podjetji iz vidikov zastavljenih ciljev, ukrepov in rezultatov na področju trajnosti. Odgovoriti bodo morali na vprašanja, kako v izbrani panogi in podjetjih merijo uspeh, kako poskušajo doseči zastavljene cilje. V svojih poročilih bodo morali razkriti pomanjkljivosti, ki so jih identificirali, in predlagati načrte, aktivnosti, povezane s spremembami v prihodnosti.

Pri njihovem delu jih bomo spremljali in usmerjali profesor Brad Niblett in profesor Rogier Ten Kate iz Durham College ter doc. dr. Marina Letonja in mag Zineta Vilman iz DF. Študenti se bodo prvič srečali v mednarodnem virtualnem okolju 5. maja na kick-off srečanju z uvodnim predavanjem, zaključili pa bodo 9. junija s srečanjem, na katerem se bodo ozrli na dodano vrednost, ki jo prinaša virtualna mednarodna mobilnost.

Na DOBA Fakulteti z mreženjem predmetov in sodelovanjem na projektni nalogi študentom ponujamo priložnost in omogočamo izkušnjo za delo v večkulturnem okolju, ki se odvija hkrati na več lokacijah po svetu in se osredotoča na priložnosti, ki jih odpira trajnostni razvoj za izbrane panoge in mednarodna podjetja.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo