Novice

Spremljajte naše novice
29. marec 2023

Mednarodni projekt ASAP: Delavnica s projektnimi partnerji, zunanjimi strokovnjaki in predstavniki šol na DOBA Fakulteti

DOBA Fakulteta sodeluje kot partner v ERASMUS+ projektu ASAP (A Systemic APproach to social media and pre-adolescents through thinking skills education). Projekt obravnava problematiko uporabe družbenih omrežij pri mladostnikih, starih 11-13 let, v povezavi z nevarnostmi, ki nanje pri tem prežijo (nadlegovanje, nasilje ali zlorabe na spletu).

V okviru projekta smo 15. marca 2023 na DOBA Fakulteti gostili projektne partnerje iz Italije, Češke, Portugalske in Hrvaške, na kateri so poleg predstavnikov projektnih partnerjev sodelovali tudi zunanji strokovnjaki ter predstavniki osnovnih šol (pomočnica ravnateljice, učitelji, svetovalni delavci). Namen delavnice je bil skupaj z zunanjimi strokovnjaki in predstavniki osnovnih šol identificirati ključne izzive in potrebe v povezavi s spodbujanjem odgovorne uporabe spleta in družbenih omrežij ter sooblikovati možne ukrepe in načine za naslavljanje teh izzivov. Zaradi mednarodne zasedbe je delavnica potekala v angleškem jeziku.

Dopoldan smo izvedli okroglo mizo z naslovom »Digital education and cyberbullying prevention: existing situation, challenges, and needs in the Slovenian school context«. Na okrogli mizi so kot govorci sodelovali naslednji strokovnjaki:

  • prof. Maja Vičič Krabonja iz Srednje ekonomske šole in gimnazije Maribor,
  • Maja Vreča, strokovna sodelavka Centra za varnejši internet – Safe.si in zaposlena na zavodu Arnes,
  • Boris Veler iz organizacije Logout ter
  • doc. dr. Benjamin Lesjak iz Fakultete za menedžment Univerze na Primorskem.

Popoldan smo analizirali primere dobrih praks ter potrebe in izzive na osnovnih šolah pri naslavljanju obravnavane problematike. Razprava je potekala v manjših skupinah z aktivnim sodelovanjem predstavnikov šol in projektnih partnerjev.

Delavnica je potekala v duhu sodelovanja, izmenjave mnenj ter soustvarjanja predlogov, vsebin in ukrepov, ki jih bomo s pridom uporabili pri načrtovanju in razvijanju nadaljnjih projektnih aktivnosti. Predstavniki projektnih partnerjev so bili nad organizacijo in izvedbo dogodka navdušeni: še posebej so pohvalili izbor zunanjih strokovnjakov, govorcev na okrogli mizi, ter predstavnike osnovnih šol. Oboji so s svojimi pogledi in izkušnjami pomembno prispevali k uspešnemu nadaljevanju projekta. 

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli