Novice

Spremljajte naše novice
23. oktober 2023

Mednarodni projekt ASAP: Primeri dobrih praks v Sloveniji

DOBA Fakulteta sodeluje kot partner v ERASMUS+ projektu ASAP (A Systemic APproach to social media and pre-adolescents through thinking skills education). Projekt obravnava problematiko uporabe družbenih omrežij pri mladostnikih, starih 11-13 let, v povezavi z nevarnostmi, ki nanje pri tem prežijo (nadlegovanje, nasilje ali zlorabe na spletu).

Ob koncu prvega leta izvajanja projekta se že kažejo obrisi prvih projektnih rezultatov. Trenutno smo v fazi zaključevanja nacionalnih poročil z rezultati in ugotovitvami t.i. namiznega raziskovanja (desk research). V poročilih posameznih partnerskih držav smo pripravili posnetek trenutnega stanja na področju obravnavane problematike. Vključili smo (1) statistične podatke, (2) ključne ugotovitve nacionalnih raziskav na temo uporabe družbenih omrežij pri mladostnikih, (3) primere dobrih praks in (4) veljavno zakonodajo.

Med slovenskimi primeri dobrih praks na področju obravnave problematike družbenih omrežij pri mladostnikih velja izpostaviti naslednje:

  • Center za varnejši internet je bil ustanovljen kot nacionalni projekt za spodbujanje in zagotavljanje varnejšega interneta za otroke. Ima tri sklope: a) center za ozaveščanje Safe.si, b) telefon za pomoč -  Tom telefon, in c) portal Spletno oko za prijavo neprimernih spletnih vsebin. Več informacij: https://safe.si/
  • Logout – Center pomoči pri prekomerni rabi interneta nudi brezplačno psihološko pomoč in podporo dekletom in fantom, ki trpijo zaradi duševnih težav, ki jih povzročajo družbeni mediji, digitalna izgorelost, digitalna zasvojenost, ter tudi žrtvam spletnih zlorab. Strokovnjaki Logouta poleg (individualnih) svetovanj izvajajo tudi predavanja in delavnice, namenjene otrokom, staršem in učiteljem. https://www.logout.org/sl/
  • ARNES – Akademska in raziskovalna mreža Slovenije je javni zavod, ki zagotavlja omrežne  storitve raziskovalnim, izobraževalnim in kulturnim organizacijam. Pomemben del Arnesove vloge v raziskovalni in izobraževalni skupnosti je izobraževanje uporabnikov in prenos znanja. Arnes med drugim izvaja množične odprte spletne tečaje (MOOC) o varni uporabi sodobnih IKT tehnologij, kot sta MOST-V za vzgojitelje in MOST-VO za osnovnošolce od 9 do 14 let. Več informacij: https://www.arnes.si/zavod-arnes/

Poročila z rezultati in ugotovitvami namiznega raziskovanja v posameznih partnerskih državah (Slovenija, Hrvaška, Češka, Portugalska in Italija) bodo kmalu zaključena in dostopna strokovnjakov ter drugim zainteresiranim javnostim.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli