Novice

Spremljajte naše novice
06. april 2018

Mednarodni virtualni timi kot odskočna deska za priložnosti na trgu dela

Študenti online študija DOBA Fakultete razvijajo najbolj iskane kompetence s sodelovanjem v mednarodnih virtualnih timih.

Pri predmetu Jezik stroke in evropska dimenzija so študenti online študija DOBA Fakultete sodelovali s študenti iz NHL Stenden University of Applied Sciences v virtualnem projektu. Mednarodne time so sestavljali študenti iz različnih držav (Nizozemska, Nemčija, Nepal, Turčija, Madžarska, Hrvaška, Srbija,…). V virtualnem timu s pomočjo sodobnih komunikacijskih orodij so študenti reševali študije primerov na temo medkulturnih razlik ter na temo virtualne realnosti. Timske rešitve so na koncu predstavili ter diskutirali o novih spoznanjih.

Študenti online študija so zelo pohvalili mednarodno izkušnjo dela v virtualnem timu ter prepoznali vrednost za delo v prihodnje.

“Izobraževanje ni učenje dejstev, temveč priprava uma na razmišljanje”
“Education is not the learning of facts, but training the mind to think’’

Albert Einstein

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo