Novice

Spremljajte naše novice
12. februar 2018

Nova virtualna mobilnost z makedonskimi študenti

DOBA Fakulteta je tudi v letošnjem študijskem letu aktivna pri organizaciji in izvedbi virtualne mobilnosti s študenti iz tujih institucij.

Virtualna mobilnost spada v področje internacionalizacije doma, ki omogoča mednarodno izkušnjo tudi študentom, ki študirajo v domačem okolju. Letošnjo virtualno mobilnost smo izvedli pri predmetu Krizno komuniciranje in upravljanje, v katerega so bili vključeni študente DOBA Fakultete s srbskega govornega področja in podiplomski študenti Inštituta za komunikacijske študije iz Skopja (Makedonija)

Nedvoumno je bil velik izziv že združiti študente študija iz dveh jezikovnih področij, ki živijo v kar dvanajstih državah z različnimi časovnimi conami, od Združenih držav Amerike, Rusije, Kitajske, Singapurja, Združenih arabskih emiratov, Avstralije, Norveške, Švice, do Srbije, Slovenije in Makedonije, pri tem pa makedonski študenti študirajo na tradicionalen način. Zato smo prav za makedonske študente s predmetom pričeli tri tedne prej in jih uvedli v online študij. Medsebojnemu spoznavanju študentov smo že na prvem skupnem webinarju postavili dodaten izziv: kot udeleženci so se v okviru ad hoc vzpostavljenih virtualnih mešanih timov nenapovedano spopadli z dokaj realno, četudi namišljeno krizno okoliščino, ki so jo reševali v skopo odmerjenem času; in jo uspešno rešili. 

Nosilec predmeta Pedja Ašanin Gole, ki je že večkrat izvedel projekte virtualne mobilnosti pri svojih predmetih, je letošnjo izkušnjo opisal takole: »Tokratno posebno pozornost v strateškem in predvsem kriznem komuniciranju smo namenili preučevanju upravljanja tem in kriznega komuniciranja v letalski industriji. Študenti so v preostalih tednih predmeta nadaljevali z delom v mešanih srbsko-makedonskih timih in najprej s stališča situacijske teorije kriznega komuniciranja preučili, analizirali in primerjali številne primere dejanskih kriznih okoliščin v letalski industriji, nato pa pridobljena znanja aplicirali na izdelavi kriznih komunikacijskih načrtov za zagrebško mednarodno letališče. Skupaj z gostujočo predavateljico in delovno mentorico Lidio Capković Martinek, svetovalko direktorja Mednarodnega letališča Zagreb za odnose z javnostmi, smo za vsak tim pripravili drugačen scenarij krizne okoliščine, na zadnjem webinarju v predmetu pa so izdelane krizne komunikacijske načrte študenti tudi predstavili.«

Učitelji DOBA Fakultete načrtujejo še več podobnih virtualnih projektov pri svojih predmetih v trem študijskem letu. Naslednji projekt bo z nizozemsko univerzo NHL Stenden že v mesecu marcu.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo