Novice

Spremljajte naše novice
27. februar 2019

Novice projekta EnDigiCom

Partnerji projekta EnDigiCom (Enhanced Digital Competencies for Business Usage) smo uspešno izvedli prvi preizkus rezultatov projekta.

Izmerili so ustreznost in uporabnost dogovorjenega modela kurikuluma e-študija v modulu Menedžment družbenih medijev na DOBA Fakulteti Maribor. Delavnica se je osredotočila na glavno ciljno skupino projekta, t.j. asistente vodstva oz. partnersko osebje, ki ne sodeluje pri poučevanju. V tridnevnem programu usposabljanja je sodelovalo 17 ljudi. V prakso usmerjeno usposabljanje je zajemalo naslednja področja:

  • Načrtovanje in strategije družbenih medijev
  • Razumevanje različnih platform družbenih medijev in pripovedovanja zgodb v družbenih medijih
  • Analitika, poročanje in donosnost naložbe

Vsi sodelujoči so z vrsto preizkusov preverili, kaj so se v tej akciji mobilnosti sofinancirani iz programa ERASMUS+ naučili – in vsi so preizkus uspešno opravili!

Udeleženka usposabljanja mag. Nuša Lazar je zbrala svoje vtise: »Tridnevno usposabljanje EnDigiCom na temo digitalnih kompetenc pri uporabi družbenih omrežjih je bila odlična izkušnja. Intenzivne delavnice, ki so obsegale tako področje planiranja in strategij na družbenih omrežjih, kakor poglobljenega razumevanja različnih platform digitalnih omrežij ter razumevanja analitik za potrebe komuniciranja na družbenih omrežij, so bile kvalitetno in vrhunsko pripravljene. Predvsem mi je delavnica na temo analitike »pregnala strah«, ki sem ga glede te tematike imela. Vsekakor lahko potrdim, da sem se ogromno naučila, svoja znanja nadgradila in sedaj celoten koncept družbenih omrežij in povezanih aktivnosti dobro razumem. Udeleženci usposabljanja smo bili iz različnih evropskih država in izobraževalnih institucij in smo na delavnicah delili izkušnje in prakse, ki jih imamo z delom na družbenih omrežij. To je zame predstavljajo pomembno dodano vrednost celotnega usposabljanja

Projektni partnerji načrtujemo izvedbo drugega preizkusa v juniju 2019. Ta bo namenjen predavateljem in se bo osredotočal na sodobna spletna in digitalna orodja za izobraževalne namene.

Projekt EnDigiCom – Enhanced Digital Competencies for Business Usage je financiran iz programa Erasmus+ Evropske komisije.

Partnerji projekta so Businet, Europa-Wirtschaftsschulen iz Dunaja, EBC Hamburg, IGS Francija in DOBA Maribor, v projektu pa sodelujejo tudi predstavniki industrije in strokovnjaki za družbene medije iz Avstrije, Nemčije in Slovenije.

Več informacij o projektu EnDigiCom poiščite na spletni strani projekta.

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske Unije. Vsebina komunikacije je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo