Novice

Spremljajte naše novice
24. september 2019

Objava magistrskih zagovorov v mesecu septembru

Na DOBA Fakulteti bodo v septembru zagovarjali magistrske naloge naslednji študenti magistrskih programov:

V sredo, 25.9.2019

Priimek in ime

Naslov naloge

Danijel Kovač

RAZVITOST OSEBNIH SOCIALNIH OMREŽIJ IN NJIHOV VPLIV NA ODLOČANJE V PODJETJU PROFICIO PS D.O.O.

Simona Poljanšek

MNENJE SLOVENCEV O UVEDBI UTD

Zoran Lenardič

KOMPETENCE BANČNEGA SVETOVALCA V PRIHODNOSTI Z VIDIKA DIGITALIZACIJE BANK

Bojan Lauko

OPERATIVNA ODLIČNOST: Primerjalna analiza podjetja X s svetovno primerljivimi podjetji in priprava izboljšane strategije

Lidija Senič

KAKO IZBOLJŠATI SISTEM USPOSABLJANJA TERENSKIH SVETOVALCEV NA ČEBELARSKI ZVEZI SLOVENIJE

Vatroslav Gorše (hr)

ANALIZA MOTIVACIJE I ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIKA U ORGANIZACIJI POMOĆU NJIHOVE MEĐUSOBNE KOMUNIKACIJE

Borislav Tadić

SAVLADAVANJE STRESA KOD ZAPOSLENIH U REPUBLICI HRVATSKOJ POMOĆU TEHNIKE AUTOGENOG TRENINGA

Anika Kocjančič

UPRAVLJANJE Z RAZNOLIKOSTJO ZAPOSLENIH V ORGANIZACIJI X

 

 

V četrtek, 26.9.2019

Priimek in ime

Naslov naloge

Nena Čudić (srb)

SAVREMENI RAZVOJ TEORIJE LOBIRANJA

Gruškovnjak Dominik

MOBILNI CROWDSENSING KOT PARADIGMA ZA PAMETNA MESTA IN SKUPNOSTI V SLOVENIJI

Lorenci Matej

ANALIZA IZDELAVE IN UPORABE LASTNE IoT NAPRAVE ZA MERJENJE KAKOVOSTI ZRAKA

Lilijana Červek

VPLIV UPORABE E-REDOVALNICE IN UPORABNOST E-GOVORILNIH UR ZA STARŠE, UČITELJE IN UČENCE V OSNOVNIH IN SREDNJIH ŠOLAH V POMURJU

Petar Vragović (srb)

IZAZOVI UVOĐENJA CRM PLATFORME U PREDUZEĆU – KOMPARATIVNA ANALIZA SALESFORCE PREMA MICROSOFT DYNAMICS

Mojca Celcer

VPLIV NASTANKA SVETOVNEGA SPLETA KOT TEHNOLOGIJE IN POSLOVNEGA MODELA NA MARKETING

Vlaho Mihač (hr)

SUSTAVI I TRENDOVI U ONLINE PRODAJI HOTELSKOG SMJEŠTAJA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Marija Milenković (srb)

DOBROVOLNJI POVRATAK I REINTEGRACIJA U SIRIJI

Mojca Miljević

ANALIZA NAKUPNEGA PROCESA ODLOČANJA POTROŠNIKOV PRI NAKUPU OTROŠKEGA VOZIČKA

Ignacije Milin-Ungar Busch (hr)

MJERENJE ZADOVOLJSTVA POTROŠAČA PONUDOM USLUGA U TURISTIČKIM SMJEŠTAJNIM KAPACITETIMA HRVATSKE

Janja Čas Železnik

MERJENJE ZADOVOLJSTVA POTROŠNIKOV S PONUDBO STORITEV V PODJETJU PV INVEST d.o.o.

Astrid Petz

VLOGA EMPATIJE PRI REŠEVANJU KONFLIKTOV V PRODAJNIH SITUACIJAH: KAKO SE NIVO EMPATIJE PRI PRODAJALCIH POVEZUJE S STOPNJO USPEŠNOSTI REŠEVANJA KONFLIKTOV

Anita Mencinger

PREPREČEVANJE OVIR V KOMUNIKACIJI S STRANKAMI

Suzana Recek

DEJAVNIKI VODENJA USPEŠNIH TIMOV V JAVNIH ZAVODIH

 

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo