Novice

Spremljajte naše novice
09. november 2017

Odlična ocena diplomantov DOBA Fakultete s strani delodajalcev

Naše diplomante online študija odlikujejo uporabna znanja, želja po učenju, timsko delo in učinkovitost. 64% jih bo zaradi diplome napredovalo. Tako pravijo delodajalci diplomantov, ki so diplomirali na DOBA Fakulteti.

Kvaliteta fakultete se kaže po uspešnosti njenih diplomantov in diplomanti DOBA Fakultete so uspešni, saj jih bo kar 64% zaradi diplome napredovalo, zamenjalo delovno mesto, dobilo višjo plačo ali stimulacijo.

Kompetenco, ki jo delodajalci v letošnji anketi izpostavljajo kot ključno in ki jo bodo v prihodnosti od zaposlenih zmeraj bolj zahtevali, je  Podjetnost in vodenje, takoj za njo pa Osebni razvoj, Samoiniciativnost in Nenehno učenje.

Pri naših diplomantih oz. njihovih zaposlenih delodajalci po diplomi največji napredek opažajo pri kompetencah:

  • Osebni razvoj za samoiniciativnost, pozitivno naravnanost in pripravljenost na nenehno učenje.
  • Strokovna znanja in kompetence.
  • Znanja in kompetence za pisno in govorno sporazumevanje.

Na DOBA Fakulteti bomo še naprej strmeli h kvaliteti, sodobnosti in praktičnosti naših programov, ki bodo diplomantom v življenju in poslovnem svetu prinašale spremembe.

V decembru se bo nova generacija diplomantov online študija pridružila uspešnim 3.852. diplomantom DOBA Fakultete, ki študirajo v treh jezikih.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo