Novice

Spremljajte naše novice
04. april 2023

Oživite mesto. Toda za koga ga revitaliziramo in zakaj?

Študenti programa Menedžment pametnih mest bodo imeli v tem tednu pri predmetu Aplikativna urbana sociologija Panel o revitalizaciji zgodovinskih mestnih območij (HUA). Nosilec predmeta, doc. dr. Aidan Cerar, ki preko programa ERASMUS gostuje na Manchester Metropolitan University, se bo pogovarjal z gosti:

  • Dr Jenny Kanellopoulou, Senior Lecturer in Law; Manchester Law School, Manchester Metropolitan University
  • Dr Aggelos Panayiotopoulos, Senior Lecturer in Tourism Management; Events Management and Tourism; School of Business and Management
  • Dr Nikos Ntounis, Lecturer in Marketing; Department of Marketing, Retail and Tourism; Manchester Metropolitan University; Senior Research Associate, Institute of Place Management, Manchester Metropolitan University

Panelisti in študenti bodo diskutirali na naslednje teme / vprašanja:

Ali HUA evropskih mest potrebujejo revitalizacijo in zakaj? Kateri izziv rešuje revitalizacija? Kakšno je razmerje med revitalizacijo in turizmom? Kakšno je razmerje med revitalizacijo in gentrifikacijo? Kdo ima koristi od revitalizacije HUA?


Na DOBA Fakulteti vključujemo internacionalizacijo in mobilnost v študijske programe, in tako spodbujamo učitelje, da delijo rezultate najnovejših raziskav s študenti.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli