Novice

Spremljajte naše novice
27. januar 2021

Po oceni delodajalcev kar 64 % diplomantov DOBA Fakultete napreduje

Anketiranje delodajalcev diplomantov je eno izmed ključnih orodij pridobivanja informacij o uspešnosti naših diplomantov na trgu dela in pridobivanju informacij o ustreznosti ter uporabnosti znanj in kompetenc, ki so jih med e-študijem pridobili oziroma razvili. Na DOBA Fakulteti je do danes diplomiralo že 4.824 diplomantov in magistrov. Rezultati so dobri, saj delodajalci visoko ocenjujejo koristnost pridobljenih znanj in kompetenc diplomantov za njihovo uspešno delovanje v poslovnem svetu.

K anketiranju smo povabili podjetja, za katera vemo, da so njihovi zaposleni v zadnjem letu diplomirali na DOBA Fakulteti. Od vseh, ki so se odzvali, je 68 % podjetij iz gospodarstva, 32 % iz javnega sektorja.

Ključne kompetence, ki jih delodajalci v letošnji anketi izpostavljajo, da jih od zaposlenih pričakujejo, so:

  • Podjetnost in vodenje (reševanje problemov, konfliktov, kritično razmišljanje …)
  • Strokovna znanja in kompetence
  • Osebni razvoj za samoiniciativnost, pozitivno naravnanost in nenehno učenje

Pri oceni razvitostih le-teh pri zaposlenih, ki so diplomanti DOBA Fakultete, so jih v povprečju ocenili z oceno 6 na 7-stopenjski lestvici, kar je dokaz, da na DOBA Fakulteti izobražujemo kadre, ki jih delodajalci potrebujejo danes in v prihodnje.

Da diploma prinaša razvoj kariere, napredovanje na delovnem mestu, dokazujejo tudi rezultati vprašanja Kako vidite možnosti napredovanja diplomantov DOBA Fakultete v vašem podjetju/ustanovi, saj je kar 64 % diplomantom diploma koristila pri napredovanju v karieri.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli