Novice

Spremljajte naše novice
19. junij 2024

Podaljšanje mednarodnega certifikata EOCCS!

S ponosom vas obveščamo, da smo na DOBA Fakulteti ponovno prejeli prestižni mednarodni certifikat EOCCS, ki ga podeljuje Evropsko združenje poslovnih šol – EFMD za kakovostno izvajanje online poslovnega izobraževanja. S tem smo še dodatno okrepili položaj vodilne online fakultete v Sloveniji in JV regiji. Navedeno tudi potrjuje, da svojim študentom še naprej zagotavljamo visokokakovosten online študij, ki dosega najvišje mednarodne standarde.

V družbi najuglednejših
Pridobljeni certifikat fakulteto postavlja v družbo najuglednejših poslovnih evropskih šol, kot so Politecnico di Milano School of Management, Rome Business School, EAE Business School Spain, UPF Barcelona School of Management, The University of Liverpool Management School in drugih, ki kakovost online izobraževanja potrjujejo s tem certifikatom.

V. d. dekana DOBA Fakultete prof. dr. Boris Cizelj je ob tej priložnosti povedal: »Podaljšanje EOCCS certifikata je priznanje odličnosti DOBA Fakultete in njenemu dolgoletnemu kakovostnemu delu na področju online izobraževanja. Na DOBA Fakulteti smo ponosni na našo zgodbo. Ta dosežek je priznanje in hkrati zaveza za nadaljnje inovativno razvojno delo na področju poslovnega online izobraževanja.«

Z inovativnimi pristopi med najboljšimi in najambicioznejšimi na svetu
Presoja kakovosti in doseganje ECCS standardov Dobinega modela online študija je potekala pri magistrskih predmetih Kreativno upravljanje človeških virov za konkurenčne prednosti, Metodologija raziskovanja ter Komuniciranje z vplivnimi javnostmi in lobiranje. Presojevalci, ugledni člani komisije iz priznanih mednarodnih šol, so v maju ocenjevali doseganje standardov kakovosti našega online izobraževanja. V tem času so opravili razgovore s 14 deležniki fakultete, predstavniki vodstva fakultete, akademskim in strokovnim osebjem, študenti in diplomanti.

V poročilu so presojevalci posebej izpostavili kakovostne vidike online izobraževanja interaktivne elemente pri izvedbi predmetov, odlično timsko sodelovanje in interakcije, ustrezne metode ocenjevanja in podajanja usmerjenih povratnih informacij, interakcije med študenti, profesorji in online mentorji, odlično podporo študentom ter raznoliko uporabo mobilnih virov. Vse to dokazuje, da na DOBA Fakulteti s svojimi inovativnimi pristopi sodimo med vodilne in najambicioznejše izvajalce online študija v svetu.

Več o mednarodnem akreditacijskem sistemu
EOCCS (EFMD Online Course Certification System) je mednarodni akreditacijski sistem, ki ga podeljuje Evropsko združenje poslovnih šol – EFMD (European Foundation for Management Development). Osredotoča se na kakovost izvajanja online poslovnega izobraževanja. Kriteriji EOCCS sledijo strogi filozofiji EFMD mednarodnih akreditacij, kot sta EQUIS ali EPAS. Poudarek meril je na celotnem institucionalnem kontekstu online izobraževanja, programskih in predmetnih strukturah, izobraževalnih vsebinah, pedagoških pristopih za online študij, doseganju učnih izidov, podpori in skrbi za razvoj študentov, povezanosti z okoljem, internacionalizaciji, spremljanju in zagotavljanju kakovosti ter trajnosti.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli