Novice

Spremljajte naše novice
01. junij 2018

Poglabljamo sodelovanje z nizozemsko univerzo

Vesna Kolenc Potočnik, vodja programov e-študija na DOBA Fakulteti, je v sklopu našega sodelovanja z NHL Stenden University obiskala njihov kampus in predavala študentom. Svoje misli je strnila v kratek zapis.

»V okviru Erasmus mobilnosti sem imela priložnost obiskati International Week na NHL Stenden University v Leeuwarden na Nizozemskem. V okviru štirih dni smo imeli možnost predavanj in delavnic, hkrati pa srečanj z učitelji, zaposlenimi in študenti njihove univerze ter z drugimi udeleženci partnerskih univerz, ki so se tudi udeležili Mednarodnega tedna. Zelo spodbudno je bilo zaznati poslanstvo NHL Stenden univerze skozi vse njihove aktivnosti, ki so jih pripravili za nas. Čeprav sta se v začetku leta združili dve univerzi, NHL in Stenden, ki sta praktično sosednji stavbi, imajo zelo jasno vizijo in strategijo za prihodnost. Zavedajo se nepredvidljive prihodnosti in so odločeni, da bodo nanjo pripravili tudi njihove študente.

Rdeča nit njihovih aktivnosti so bili internacionalizacija, »design based education« (v prevodu izobraževanje z raziskovanjem, kreiranjem in apliciranjem), pomen miselne naravnanosti, pomembnost sodelovanja, timskega dela in dobre komunikacije, poznavanje sebe in prevzemanje odgovornosti za prepoznavanje svoje poti. V vseh njihovih predavanjih in delavnicah je bilo opaziti »manj je več«, s čimer mislim, da so srečanja trajala največ eno uro (z bistvenim spoznanjem), potem pa so nam dali čas za refleksijo (kaj pomenijo nova spoznanja za nas).

Posebej navdihujoča so bila predavanja njihovih znanih oseb Marit Bouwmeester (Professional Sailer & Olympic Gold Medal Winner) in Ruben Terlou (Dutch Photographer, Journalist and Medical Doctor) ter osebna izkušnja v muzeju slavnega umetnika Escher. Skupno sporočilo vseh je bilo, kako pomembno je slediti svoji poti, biti zvest sebi, svojim občutjem (čeprav ni vedno lahko), da si lahko uspešen v življenju.

Posebno doživetje je bilo tudi predavanje in srečanje s študenti NHL Stenden Univerze na temo timskega dela. Skozi predavanje o osnovah uspešnega timskega dela smo hitro prešli na izmenjavo dobrih praks v virtualnih timih v našem študiju ter izvedbe izobraževanja v obliki MOOCov. Na drugi strani pa njihove prakse dela v mednarodnih timih, kjer oblikujejo mešane time, jih pripravijo na delo v timu, usmerjajo v procesu ter obvezno izvedejo potem še refleksijo, kaj so se naučili. Zelo zanimiva je njihova praksa, srečanja učitelja s študenti za 60 minut, potem pa sledi timsko delo. Za to so tudi posebej urejeni prostori na univerzi – povsod možnosti uporabe računalnika v prostorih, kjer lahko študenti delajo timsko. Zanimivo je bilo spoznati, da uresničujejo internacionalizacijo in design based education ravno s timskim delom. Timsko delo je za njih način dela, ki omogoča vadbo komunikacije, spodbuja medsebojno učenje, ustvarjanje in sodelovanje, premakne študente iz cone udobja, da se tudi osebno razvijajo. Dobro timsko delo je prihodnost, zato uvajajo tudi ocenjevanje procesa timskega dela (kaj so se študenti naučili), ne samo rezultat timskega dela.

Mislim, da sem s to mobilnostjo dobila dodatno motivacijo, da nadalje razvijamo timsko delo tudi pri nas, ampak z našo značilnostjo delovanja v virtualnem okolju.«

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo