Novice

Znanstvena monografija
04. junij 2018

Povezovanje poslovanja in komuniciranja: od iskrice do plamena

Nova znanstvena monografija DOBA Fakultete, »Linking Business and Communication: From a Sparkle to a Flame«, ki jo je uredil naš učitelj e-študija Pedja Ašanin Gole, prinaša trinajst poglavij, v katerih 25 avtorjev iz Slovenije, Makedonije in Turčije obdeluje pomembna vprašanja s področja (mednarodnega) poslovanja, podjetništva, strateškega komuniciranja in vodenja projektov.

Monografija je nastala ob robu skupnega projekta DOBA Fakultete, Šole za novinarstvo in odnose z javnostmi Skopje (Makedonija) in Univerze v Carigradu (Turčija), financiranega s strani Erasmus+ - razvoj profesionalnega online programa s področja inovativnega menedžmenta, voditeljstva in strateškega komuniciranja, e-PROFMAN. Prinaša strnjene preglede literature iz navedenih področij ter prikaže rezultate raziskav, ki ilustrirajo posamezno relevantno vsebino iz navedenih področij. Z izjemo dveh poglavij, so vseh preostalih 11 poglavij skupaj napisali predavatelji vseh treh v projekt vključenih visokošolskih ustanov, kar prinaša tudi drugačne poglede in izkušnje iz različnih kulturnih, gospodarskih in družbenih okolij. Vsebino monografije bodo tudi učitelji DOBA Fakultete zagotovo uporabili kot sestavni del literature v okviru svojih predmetov e-študija.

Preberite monografijo

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo