Novice

Virtualna mobilnost
15. januar 2018

Prekomejno sodelovanje in sodelovanje z gospodarstvom

Živimo v globaliziranem svetu in s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije nam je pravzaprav cel svet domovina, zato študente e-študija usposabljamo tudi za delo v mednarodnem okolju globaliziranega sveta, ki je poln priložnosti za uresničevanje različnih osebnih in profesionalnih izivov. Tudi zaposlitvenih.

DOBA Fakulteta tudi letos nadaljuje s prekomejnim sodelovanjem z visokošolskimi zavodi iz tujine ter z gospodarstvom tudi v okviru virtualne mobilnosti. V okviru predmeta »Krizno komuniciranje in upravljanje tem« je nosilec predmeta Pedja Ašanin Gole tokrat umrežil naše študente s srbskega govornega področja s podiplomskimi študenti Inštituta za komunikacijske študije iz Skopja. Študenti teh dveh visokošolskih zavodov so se na prvem skupnem webinarju najprej spoprijeli z realno krizno okoliščino, ki so jo reševali v živo in ad hoc oblikovanih timih, nadaljevali pa z reševanjem, analizo in primerjavo kriznih študijskih primerov iz letalske industrije. Študenti e-študija, umreženi v virtualno mobilnost, ki živijo v dvanajstih različnih državah sveta, od Avstralije in Kitajske do Švice, Srbije in Makedonije, so v mešanih mednarodnih timih uspešno izmenjali lastne izkušnje in pridobljeno znanje za razvijanje veščin kritičnega analiziranja, kreativnega razmišljanja in medkulturnega komuniciranja.

Danes se bodo srbsko in makedonsko govorečim študentom iz virtualne mobilnosti pridružili tudi študenti s slovenskega govornega področja pri istem predmetu na skupnem webinarju gostujoče predavateljice Lidie Capković Martinek, svetovalke predsednika uprave in govorke zagrebškega mednarodnega letališča. Gostujoča predavateljica bo predstavila specifičnosti v kriznem komuniciranju letalske industrije ter podrobneje tudi priročnik za krizno komuniciranje zagrebškega mednarodnega letališča. V nadaljevanju predmeta bodo študenti pridobljena znanja uporabili pri izdelavi načrta za krizno komuniciranje za zagrebško mednarodno letališče, in sicer za različne možne scenarije kriznih okoliščin. S tem DOBA Fakulteta nadaljuje tudi uspešno sodelovanje z gospodarstvom, prav tako preko meja matične države.

DOBA Fakulteta že od leta 2005 intenzivno izvaja različne oblike internacionalizacije od doma, katere sestavni del je tudi virtualna mobilnost, ki je namenjena študentom fakultet iz različnih držav, ki se iz kakršnegakoli razloga ne morejo udeležiti fizične mobilnosti (na primer v okviru programa Erasmus+). S vključitvijo v virtualno mobilnost študenti e-študija razvijajo kompetence medkulturnega sodelovanja in komuniciranja, izmenjajo izkušnje iz različnih okolij ter se sporazumevajo v jeziku, ki ga vsi razumejo in je zato vsaj eni skupini študentov tuji jezik. DOBA Fakulteta je tako doslej v virtualno mobilnost vključila več kot štiri tisoč študentov iz štiridesetih držav sveta.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo