Novice

Spremljajte naše novice
23. september 2022

Pridobivanje kompetenc s pomočjo virtualne resničnosti: mednarodni projekt VR4Skills

Na DOBA Fakulteti smo partnerji mednarodnega projekta VR4Skills – Comprehensive Training Framework for Leaders of Internationalization enhanced by Virtual Reality (VR) in a post-pandemic era (Virtualna resničnost za kompetence: Celovit okvir usposabljanja za vodje internacionalizacije v popandemičnem času okrepljen z virtualno resničnostjo). 

Program: Erasmus + Partnerstva za sodelovanje v visokem šolstvu
ID projekta: KA220-HED-623BAC9F
Obdobje izvajanja: 01. 11. 2022 – 30. 10. 2024 
Dodeljena proračunska sredstva: 250.000 €

Partnerji:

  1. Akademia WSB (POLJSKA, NOSILEC)
  2. UC LEUVEN (Belgija)
  3. DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (Slovenija)
  4. ISTANBUL AYDIN UNIVERSITESI VAKF (Turčija)
  5. AVANS Business school (Nizozemska)
  6. Businet VZW (Belgija)

Kratek opis projekta:

Z izvajanjem tega projekta želijo partnerji projekta VR4Skills doseči preoblikovanje na več ravneh, in sicer na ravni posameznikov, ustanov in področij, kar bo vodilo k izboljšavam in novim pristopom v visokošolskih ustanovah. Bolje usposobljeno nepedagoško osebje bo obogatilo in učinkoviteje podpiralo mednarodni in medkulturni kontekst vsake ustanove, učni načrt, študente in predavatelje ter tako prispevalo k oblikovanju vključujočega in medsebojno povezanega akademskega okolja.

Aktivnosti projekta VR4Skills:

Namen projekta je trdno zasidrati razvoj kompetenc mednarodnega nepedagoškega in podpornega osebja na evropskih visokošolskih zavodih, ki ga bo podprla uporaba tehnologije virtualne resničnosti, da bi bili pripravljeni na zagotavljanje učinkovitih mednarodnih storitev v obdobju po Covidu-19. S pomočjo temeljite analize vrzeli v znanju in spretnostih bodo tako razvili in potrdili ter javnosti dali na voljo različna usposabljanja in gradiva za usposabljanje, spletne module, scenarije virtualne resničnosti in učno okolje virtualne resničnosti.

Rezultati projekta VR4Skills:

1. Analiza vrzeli v znanju in spretnostih, ki bo omogočila diagnosticiranje in osredotočenje na ključne kompetence osebja, ki jih je treba razviti.

2. Inovativna zasnova usposabljanja in okvir kompetenc, izboljšan s tehnologijo virtualne resničnosti, ki ga bodo zaposleni v vseh partnerskih visokošolskih zavodov pilotno preizkusili med spletnim učenjem in usposabljanjem ter učenjem in usposabljanjem v živo.

3. Celovite smernice o tem, kako uporabiti tehnologijo virtualne resničnosti in ustvariti učno okolje virtualne resničnosti za učinkovito in zmogljivo usposabljanje nepedagoškega osebja.

Koordinatorica projekta na DOBA Fakulteti: Nina Turčin.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli