Novice

Spremljajte naše novice
17. marec 2023

Projektne naloge za izbrane blagovne znamke Mlekarne Celeia

Na DOBA Fakulteti spremljamo potrebe na trgu dela in se odzivamo na potrebe gospodarstva. Aktivno sodelujemo s podjetji, saj je 70 % študija namenjenega reševanju dejanskih problemov, s katerimi se sooča gospodarstvo. Stremimo k osebnem razvoju naših študentov, poudarek je na pozitivnem in kreativnem razmišljanju, podjetnosti, reševanju problemov in učinkovitem komuniciranju. 

Študenti za različna podjetja in organizacije, s katerimi ima fakultete v ta namen sklenjene sporazume, pripravljajo številne projektne naloge, poslovne načrte, razvijajo projektne ideje in na ta način pridobivajo zelo pomembna praktična znanja. Sporazumi opredeljujejo sodelovanje pri izvajanju pedagoškega procesa, in sicer pri prenašanju izkušenj iz prakse v študijski proces, pri skupni obravnavi iskanja rešitev problemov, ki jih zaznavajo v podjetjih, pri analizah in projektih, ki jih v študijskem proces izvajajo študenti ter pri izvajanju strokovne prakse v podjetjih.

Tako so študenti pri predmetu Menedžment izdelkov in blagovnih znamk, v sklopu individualne aplikativne naloge, pod mentorstvom nosilke predmeta prof. dr. Tine Vukasović, definirali fazo življenjskega cikla izdelka, značilnosti blagovne znamke, tipičnega kupca in strategijo komuniciranja s potrošniki za izbrane izdelke Mlekarne Celeia d.o.o..

Izjava Aleksandre Zajc, vodje razvoja in tehnologije v Mlekarni Celeia o uporabni vrednosti izdelanih študij primerov:

»V okviru sodelovanja s prof. dr. Tino Vukasović z Doba Fakultete so študentje na študijah primerov izdelali kvalitetne projektne naloge na primerih izbranih blagovnih znamk Mlekarne Celeia. Izsledki nalog so bili koristno vkomponirani v nadaljnja razmišljanja pri vrednotenju, širitvi ali preoblikovanju posameznih linij izdelkov znotraj blagovnih znamk. Naloge, ki so jih študentje, preko študij primerov, reševali so v kontekstu vsebine dobre usmeritve, ki so Mlekarni Celeia lahko ustrezne rešitve ob implementaciji. Naloge so bile zastavljene koristno in izjemno uporabno za naše podjetje, za kar gre posebej pohvaliti odprtost Doba Fakultete za sodelovanje v okviru potreb gospodarskih subjektov. Prav tako gre pohvaliti odnos in posluh do aktivnih ter odprtih tematik, s katerimi se v gospodarstvu na področju poslovnih ved srečujemo.«


Študenti DOBA Fakultete med študijem snujejo praktične in inovativne rešitve za številna podjetja, kot so: Kempinski Palace Portorož, MCCann d.o.o., Coca Cola, Lek Veterina d.o.o., Zavod Dobrote Dolenjske Gorenje, MIKRO+POLO d.o.o., Steklarna Rogaška, NKBM, Petrol, Državni zbor RS, Kraš, Lidl Slovenija, Rimske toplice, Živalski vrt Ljubljana, Roto, Založba Didakta d.o.o., Adriatic Grupa … 

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo