Novice

Spremljajte naše novice
01. februar 2023

Prvi HORIZON projekt na DOBA Fakulteti: Mednarodni izobraževalni program za mlade s strastjo do podjetništva

Januarja smo prejeli novico o odobritvi projekta Ecosys4you (HORIZON 2022), ki ga bomo po vseh opravljenih formalnostih začeli uresničevati pozno spomladi. Trajanje projekta je 36 mesecev in v njem sodelujemo 4 partnerske institucije, dve iz Nemčije in po ena iz Bolgarije in Slovenije. Vodilni partner projekta je Wesfalische Hochschule Gelsenkirchen iz Nemčije.

V projektu Ecosys4you bomo oblikovali in izvedli  mednarodni izobraževalni program za mlade s strastjo do podjetništva v treh regijah – Porurje v Nemčiji, Varna v Bolgariji ter Maribor, Slovenija, od koder tudi prihajajo projektni partnerji iz zasebnega in javnega sektorja izobraževanja ter akterji treh različnih podjetniških ekosistemov. Namen projekta je mobilizacija pretoka inovacijskih resursov skozi štiri dimenzije: izobraževanje, mreženje, širitev trga in ljudje. Projektne aktivnosti bodo dodana vrednost obstoječemu podjetniškemu izobraževanju vključenih regionalnih visokošolskih zavodov: na podlagi naših izkušenj in usposobljenosti bomo razvili in vzpostavili kakovostne med-ekosistemske aktivnosti za bodoče podjetnike. Glavne aktivnosti v projektu bodo osredotočene na skupna predavanja (usposabljanje), mentorstvo, izzive v resničnem svetu (študije primerov) in pripravništva pri start-upih. Vodilo zasnove programa bodo izkušnje ustanoviteljev in uveljavljenih podjetnikov. Te predstavljajo veliko prednost, saj bodo odpirale skozi Ecosys4you priložnosti za vstop na nove trge.

Program je namenjen študentom in mladim diplomantom visokošolskih izobraževalnih institucij, strokovnih šol, diplomantom, ki želijo ustanoviti svoje podjetje, in drugim mladim, ki želijo odkriti in živeti podjetniški duh. Naš cilj je doseči 200 mladih, med njimi vsaj 80 žensk, ki jih bomo vključili v dve izvedbi  programa (2024-2025) in spodbuditi ustanovitev/ realizacijo približno 5-10 start-upov in inovacij. Zaradi tesnega sodelovanja s predavatelji ter organizacijskih in finančnih ukrepov, zasnovanih v Ecosys4you, bomo zagotovili samozadostni / trajnostni program za nadaljevanje po zaključku projekta.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli