Novice

Spremljajte naše novice
16. marec 2020

S ponedeljkom, 16. 3. 2020, se sedež Poslovne skupine DOBA zapira

Na podlagi priporočil vlade RS zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenje virusa SARS-CoV-19 s ponedeljkom, 16. 3. 2020, zapiramo sedež Poslovne skupine DOBA.

Vsi zaposleni na DOBI smo dosegljivi na svojih elektronskih naslovih. Za nujne primere smo dosegljivi tudi na spodnjih telefonskih številkah vsak delovni dan od 10. do 14. ure:

  • Tajništvo vodstva na številki 02/228 38 60
  • Referat za študentske zadeve DOBA Fakultete na številki 02/228 38 53
  • Referat Višje strokovne šole DOBA na številki 02/228 38 76
  • Informacije za jezikovni center in splošne informacije na telefonski številki 02/228 38 50
  • Polona Baloh Kremavc, služba za odnose z javnostmi, na številki 02/228 38 59
  • Klemen Žibret, izvršni direktor, na številki 02/228 38 81 

Prav tako so po ustaljenih kontaktih za študente dosegljivi vsi, ki skrbijo za nemoten potek pedagoškega procesa na DOBA Fakulteti in Višji strokovni šoli DOBA:

  • v virtualnem učnem okolju Blackboard – visokošolski učitelji, predavatelji, online mentorji.
  • na svojih elektronskih naslovih – akademske svetovalke, vodje programov, strokovni delavci v referatu, knjižničarka, IT-podpora … 

Podrobnejše informacije za študente so objavljene v učnem okolju Blackboard.

Vsi ukrepi veljajo do nadaljnjega oz. do preklica s strani pristojnih institucij. Prosimo, da redno spremljate novice na naši spletni strani in v virtualnem učnem okolju Blackboard.

 

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo