Novice

Spremljajte naše novice
10. april 2024

Skupno oblikovanje prihodnosti: 3.400+ udeležencev v 11 inovativnih projektih za uresničevanje globalnih ciljev

Organizacija združenih narodov (OZN) je za odpravo revščine, varovanje planeta in zagotovitev blaginje za vse opredelila 17 ciljev trajnostnega razvoja do leta 2030. Ti medsebojno povezani cilji obsegajo širok nabor družbenih, gospodarskih in okoljskih izzivov, s katerimi se sooča človeštvo danes in postavljajo nove standarde za razvoj in prihodnost, ki si jo želimo.

Z vključevanjem načel in ciljev OZN v svojo izobraževalno, raziskovalno in razvojno dejavnost lahko visokošolske institucije kot ključni igralci pri oblikovanju naslednje generacije voditeljev, inovatorjev ter kreatorjev sprememb prispevajo k trajnostnemu razvoju na lokalni, nacionalni in globalni ravni in ustvarjanju bolj zelene, vključujoče in obetavne prihodnosti za vse.

Na DOBA Fakulteti z rezultati 11 inovativnih mednarodnih projektov, kjer smo razvili 62 tematskih usposabljanj in posvetovalnih delavnic, v katere je bilo vključenih 3.400+ udeležencev, aktivno prispevamo k uresničevanju ciljev OZN.

Vsi projekti DOBA Fakultete

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli