Novice

Spremljajte naše novice
23. junij 2020

Sprotno delo je ključen element online študija

Študenti DOBA Fakultete pri online študiju prepoznavajo, da je zelo pomembno, da so pri delu aktivni, da študirajo sproti in da naloge opravljajo ter jih oddajajo pravočasno v postavljenih rokih.

Vsi predmeti so organizirani tako, da študenti tekom predmeta opravljajo naloge, ki lahko v večji meri ali celo v celoti prinesejo končno oceno pri predmetu. Tedenske naloge so različne od individualnih do timskih nalog, projektne naloge, reševanje problemov iz prakse, online testi itd. Če študent uspešno odda vse tedenske naloge pri posameznem predmetu, ki jih profesor oceni, se oblikuje končna oceno. Študenti tak način študija prepoznajo kot boljšega, bolj poglobljenega, dobijo povratno oceno o svojem napredovanju, imajo možnost nenehne sprotne evalvacije in ni učenja »na pamet«.

Sprotni študij od študentov zahteva nenehne aktivnosti, tako pri individualnem študiju kot pri timskem delu. Predmet je pripravljen strukturirano, naloge so pripravljene vnaprej, navedena je študijska literatura, ki jo študent v tekočem tednu študira. Študent si ob pregledu rokov, ki so potrebni za oddajo, lahko sam organizira čas, ki ga bo namenil opravljanju obveznosti. Vsekakor velja poudariti, da sproten študij zahteva od študenta dobro organizacijo, ki jo prepoznajo kot novo pridobljeno kompetenco med online študijem.

Največja prednost naših programov je, da so strokovno naravnani, kar pomeni, da povezujejo teorijo s prakso. Tako naši učitelji kot študenti so zaposleni odrasli in strokovnjaki na svojem področju. Prednost našega študija je vsekakor, da študenti že tekom študija rešujejo izzive, s katerimi se srečujejo v praksi, dobivajo odgovore na konkretna vprašanja iz prakse ter pri predmetih skupaj z učitelji in drugimi študenti iščejo najboljše rešitve. Tako pri timskih nalogah nastajajo inovativni projekti in zanimive rešitve, ki jih študenti implementirajo v svoj delovni proces v realnosti. Tudi to študenti prepoznajo kot dodano vrednost našega online študija.

Sprotno delo zahteva od študenta, da je zmeraj v procesu učenja in mu ne dovoli »zaspati«. Uspeh je zagotovljen in znanje močno utrjeno. Študent ima svobodo, da sam določa, kdaj bo študiral, ob katerem času in lahko prilagodi študij svojim osebnim in službenim obveznostim.

Naši študenti na koncu študija ponosno delijo z nami svoj uspeh in pridobljeno izobrazbo, prav tako tudi pridobljena nova znanja in kompetence, ki jih uporabljajo pri vsakdanjih službenih obveznostih ter v zasebnem življenju. 

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo
Deli