Novice

Pametna mesta
19. marec 2018

Študenti programa Menedžment pametnih mest so bili v Savskem naselju in v knjižnici REČI

Pri pametnih mestih je še toliko pomembneje, da študenti online študija spoznajo primere dobrih praks. Tako so imeli tokrat pri predmetu Aplikativna urbana sociologija gostujoče predavanje kar na terenu.

Študenti online študija so spoznali Savsko naselje in knjižnico REČI kot nov način povezovanja lokalne skupnosti v funkcionalno storitev ter vlogo skupnostnega centra Dom skupnosti v tem procesu. Hkrati so na predavanju gostujoče predavateljice, Zale Velkavrh, analizirali problem prenove sosesk s poudarkom na potencialih in omejitvah skupnosti kot aktivnega udeleženca v procesu načrtovanja in izvajanja prenove. Regeneracija soseske lahko meri na fizično prenovo stavb in prostorov v soseski. Lahko pa tudi v ljudi in skupnost. V tovrstnih primerih se proces regeneracije soseske praviloma vodi in izvaja skupaj s skupnostjo lokalnih prebivalcev. Primer Savskega naselja je eden prvih slovenskih primerov pristopa k prenovi soseske s poudarkom na vlogi lokalne skupnosti. Sodelovanje skupnosti je tudi temelj storitve Knjižnice REČI, kjer si skupnost poleg izposojevalnice stvari deli tudi skupnostni prostor - Dom skupnosti.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo